POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW-ZARZĄD GŁÓWNY
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Główny
BRACKA 5 LOK. 10
00-501 WARSZAWA
TEL: +48 22 827 09 15
FAX: +48 22 827 18 36
————————————————–

Szanowni Państwo

Z satysfakcją informuję, że do telewizji powraca – po przerwie związanej z epidemią – cotygodniowa audycja Debata Senior.

Najbliższa już w niedzielę, 19 lipca godz. 15 TVP Info.

Temat: zdrowie i sytuacja seniorów w czasie epidemii.

Zapraszam do oglądania

Przewodnicząca  ZG

Elżbieta Ostrowska

Koleżanki i Koledzy

Przekazuje informację nt. kampanii społecznej pt. „Opowiedz Nam Swoją Historię – Śladami Niepodległej”Organizowanej przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest jednym z partnerów tej kampanii. Gorąco zachęcam do zapoznania się,  upowszechnienia informacji i uczestnictwo w akcji.

Przewodnicząca Zarzadu Głównego PZERiI

Elżbieta Ostrowska

SuperExpres z dnia 15.07.2020

                                                                           

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z całego kraju napływają informacje o stopniowym  uruchamianiu kolejnych ogniw terenowych naszej organizacji, o wznowieniu wydawania paczek żywnościowych, o włączaniu się w lokalne akcje dostarczania osobom starszym maseczek, środków dezynfekcyjnych itp. Taka aktywność bardzo cieszy
i świadczy o sile Związku. Nadal zamknięte pozostają oddziały mające siedziby w budynkach objętych kwarantanną lub czasowo wyłączonych z użytkowania,
a także w rejonach o wysokim wskaźniku zachorowań  na koronawirusa. 

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi zwrotu pieniędzy
za odwołane imprezy turystyczne przekazuję poniższe informacje.

 W sytuacji gdy impreza nie może się odbyć z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatora –a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – organizator może zaproponować:

-zmianę terminu wycieczki,

-tzw. voucher, czyli możliwość wyboru innej imprezy, zazwyczaj z rocznym okresem ważności.

Jeśli uczestnik nie zaakceptuje tych propozycji, ma prawo żądać od organizatora zwrotu wpłaconych pieniędzy. Ale uwaga: organizator ma na to 180 dni od dnia odwołania imprezy. Takie uprawnienia wynikają z ustawy dot. działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID (tzw. tarcza antykryzysowa). Dla wielu naszych członków, którzy dokonali wpłat na wyjazdy letnie, jest to sytuacja podwójnie trudna: odwołana zostaje wycieczka, na którą czekali, a ponadto nie mogą szybko odzyskać pieniędzy. Niestety, takie są  przepisy w czasie pandemii. Takie informacje i wyjaśnienia powinny być udostępnione  zainteresowanym w sposób umożliwiający zapoznanie się  (jeśli lokal jest zamknięty, to ogłoszenie na drzwiach, w gablocie itp.).

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Myślę, że wszyscy bardzo już tęsknimy za normalnością. W najbliższych dniach można się spodziewać zniesienia kolejnych ograniczeń związanych z epidemią. Jednak pamiętajmy, że my, seniorzy, jesteśmy w grupie wysokiego ryzyka jeśli chodzi o zachorowalność na COVID-19. Dlatego proszę o szczególną rozwagę i przestrzeganie zaleceń sanitarnych, zwłaszcza o utrzymywanie niezbędnego dystansu społecznego w lokalach związkowych, w kontaktach z członkami itp.

Przypominam, że Biuro ZG już od 4 maja pracuje normalnie, od poniedziałku do czwartku, tel. 22/8270915, e-mail www.zarzadglowny@pzerii.org  lub  www.sekretariat@pzerii.org .   

Dziękuję wszystkim za dotychczasową aktywność i życzę  zdrowia, wytrwałości i pogody ducha.  Razem –choć jeszcze osobno – damy radę !

 

Przewodnicząca ZG

                                                                                             /Elżbieta Ostrowska/

 

Warszawa, 27 maja 2020

 

Nowe władze Związku wybrane na XII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 4 grudnia 2019.

Artykuł prasowy z Przewodniczącą PZERiI Elżbietą Ostrowską

XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W dniach 3-5 grudnia br. w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zjazd poprzedzony był kampanią sprawozdawczo-wyborczą w terenowych ogniwach Związku. 65 delegatów, wybranych
na zjazdach okręgowych,  w trakcie trzydniowych obrad dokonało podsumowania kadencji 2014-2018 i wytyczyło kierunki działania naszej Organizacji na nadchodzące lata. Zjazd zaszczycili obecnością liczni goście, wśród nich m. in. Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pani Joanna Borowiak, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes PSL, Pan Lesław Nawacki, reprezentujący Rzecznika Praw Obywatelskich, Pan Marek Cytacki reprezentujący Rzecznika Praw Pacjenta, Pani Dyrektor Elżbieta Bogucka z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiciele władz dzielnicy Śródmieście, przedstawiciele współpracujących organizacji senioralnych i in. Otrzymaliśmy też listy gratulacyjne od Marszałka Senatu Pana Tomasza Grodzkiego, Marszałka Sejmu Pani Elżbiety Witek, Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika i inni.

Serdecznie dziękujemy  za gratulacje, życzenia i wiele ciepłych słów.!

Zjazd przyjął Uchwałę Programową, wyznaczająca główne cele i kierunki działania Związku
w nowej kadencji oraz wybrał nowe władze naczelne, tj. Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński. Przewodniczącą Zarządu Głównego PZERiI wybrana została ponownie kol. Elżbieta Ostrowska.