POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW-ZARZĄD GŁÓWNY
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Główny
BRACKA 5 LOK. 10
00-501 WARSZAWA
TEL: +48 22 827 09 15
FAX: +48 22 827 18 36
————————————————–

ZAPROSZENIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszam do udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu

Świadomy Senior to Bezpieczny Senior

organizowanym  we współpracy z Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach planowanego cyklu spotkań seniorzy „mundurowi” będą dzielić się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z seniorami „cywilnymi”.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja (piątek) w siedzibie ZER MSWiA, przy ul. Pruszkowskiej 17, sala 3.2,  w godzinach 10-12.

Tematyka spotkania obejmuje:

-zagrożenia ze strony cyberprzestrzeni  (m.in. jak być bezpiecznym w internecie)

-ochrona danych osobowych (m.in. jak i dlaczego powinniśmy chronić nasze dane).

Wykładowcami będą doświadczeni, emerytowani funkcjonariusze służb mundurowych.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa, bo Świadomy Senior to Bezpieczny Senior!

UWAGA ! Proszę zgłaszać chęć uczestnictwa tel. 22-827-09-15 lub 22-827-12-04 (na spotkaniu obowiązuje imienna lista uczestników)

Przewodnicząca ZG

/Elżbieta Ostrowska/

Seniorzy nierzadko spotykają się z dyskryminacją na rynku pracy ze względu na wiek. Jak zmienić nastawienie pracodawców do starszych pracowników, jak zachęcić starszych do kontynuacji aktywności zawodowej? O tym dyskutowaliśmy w kolejnej Debacie Senioralnej.

DEBATA SENIOR 08.05.22 – LINK 

„ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”

Wspólne przedsięwzięcie emerytów i rencistów mundurowych oraz cywilnych pod patronatem ZER MSWiA

Wspólne przedsięwzięcie emerytów i rencistów mundurowych oraz cywilnych „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR” pod patronatem ZER MSWiA

W dniu 7 kwietnia 2022 r. w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i związków, reprezentujących emerytów i rencistów służb mundurowych, jak i cywilnych. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

W związku z zaobserwowanym wzrostem i rozwojem przestępczości, której ofiarami są coraz częściej starsi ludzie uruchomiony został projekt pod hasłem „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”. Wspólnie ustalono, że najlepszymi prelegentami, w tym przypadku, będą emeryci i renciści służb mundurowych. Rozmowy dotyczyły podjęcia działań, które przyczynią się do efektywnego wykorzystania potencjału oraz doświadczenia emerytów i rencistów służb mundurowych.

Tematami otwierającymi cykl spotkań będą: wyłudzenia, m.in. metodą na „wnuczka, policjanta”,
a także różnego rodzaju oszustwa prowadzone w Internecie. Koordynatorem przedsięwzięcia
ze strony związków i rad seniorów, reprezentujących emerytów i rencistów cywilnych, będzie Pani Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związków Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, w porozumieniu z Panią Małgorzatą Żuber-Zielicz – Przewodniczącą Warszawskiej Rady Seniorów oraz Panem Tadeuszem Lempkowskim – Przewodniczącym Mazowieckiej Rady Seniorów.

Współpracę z emerytami i rencistami mundurowymi koordynował będzie insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w porozumieniu
z prezesami i przewodniczącymi stowarzyszeń i związków emerytów oraz rencistów mundurowych: nadinsp. w st. spocz. Adamem Rapackim – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, insp. w st. spocz. Jerzym Skryckim – I Wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych, nadbryg. w st. spocz. Zygmuntem Politowskim – Prezesem Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz st. chor. sztab. Sławomirem Matusewiczem – Prezesem Związków Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Projekt prowadzony jest pod patronatem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na czele którego stoi Pani Dyrektor Małgorzata Zdrodowska.

Inaugurujące cykl spotkanie zaplanowane jest na 13 maja 2022 r.  w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Niedzielna Debata Senior w TVP Info 27.03.2022

Pomoc uchodźcom z Ukrainy, w tym osobom starszym, oraz waloryzacja i tzw. trzynasta emerytura.

SuperExpress z dnia 17.02.2022  artykuł “CZY RZĄD PODNIESIE JESIENIĄ ŚWIADCZENIA EMERYTĄ ?”

Szanowni Państwo,

Przekazuję ważny komunikat – do wiadomości i ewen. wykorzystania

W zeszłym tygodniu Sejm, w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, przyjął ustawę zapewniającą ochronę taryfową  odbiorców paliw gazowych (ustawa o szczególnych rozwiązaniach…z dnia 26 stycznia 2022, DZ. U. z 2022 roku, poz. 202). Zgodnie z ustawą, w/w ochroną objęte zostały również organizacje pozarządowe w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Aby skorzystać z działań osłonowych, organizacja musi złożyć swojemu sprzedawcy paliw gazowych oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. 2022 poz. 212) w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczenie paliwa gazowego…. Oświadczenie należy złożyć w terminie 45 dni od wejścia w życie przedmiotowej ustawy tj. do 14 marca br. aby zostać objętym ochroną taryfową od dni 1 stycznia 2022.

 

Przewodnicząca ZG

/Elżbieta Ostrowska/

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy  Państwa do udziału w debacie on-line z cyklu Srebrne Debaty KIGS-u, 

która odbędzie się 26 stycznia 2022 r. o godzinie 14:00

 Temat: Potrzeby i zdrowie Seniorów

 Podczas debaty odbędzie się premiera Raportu Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19

Wydarzenie jest bezpłatne dla każdego uczestnika, wystarczy się na nie zapisać pod poniższym linkiem:

 https://srebrnerozmowy.pl

Po zapisaniu się, każdy otrzyma pisemne potwierdzenie na podany adres e-mail oraz przed wydarzeniem przypomnienie i link do wydarzenia.

Informacje dodatkowe:

  • To zaproszenie można przesłać dalej e-mailem, aby zaprosić znajomych.
  • Debatę można oglądać w grupach, podczas zajęć na UTW lub w klubach i innych miejscach wspólnych spotkań.
  • Podczas całego będzie można na żywo na czacie zadawać pytania prelegentom oraz dzielić się opiniami oraz zgłaszać pomysły i potrzeby.
  • W międzyczasie przypominamy o możliwości korzystania z naszej nieodpłatnej Akademii online na www.ABCsenior.com

link do rejestracji:

https://srebrnerozmowy.pl/

 

Informacja dotycząca dodatku osłonowego dla gospodarstw emeryckich

Działania kaliskiego samorządu na rzecz seniorów docenione

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nadał Złotą Odznakę Honorową prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu oraz wiceprezydentowi Mateuszowi Podsadnemu. WIĘCEJ W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI

Pismo do ministra finansów Pana Tadeusza Kościńskiego w sprawie "Nowego Ładu"

1 grudnia br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyła  się debata  6 lat polityki senioralnej za nami. Była to okazja do podsumowania dotychczasowych działań rządu na rzecz osób starszych, m. in.  wsparcia ekonomicznego, funkcjonowania programów pomocowych, aktywizacji i wielu innych działań. W debacie uczestniczyli:  Pan  Minister Stanisław Szwed, Pani Poseł Joanna Borowiak- Przewodnicząca Sejmowej Komisji polityki Senioralnej, Pani Urszula Rusecka- Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz zaproszeni eksperci. Omawiano m. in. realizowane  działania na rzecz poprawy sytuacji materialnej emerytów, formy wsparcia organizacji senioralnych, szczególne problemy związane z epidemią COVID19, w tym zagrożenia kondycji psychicznej i fizycznej osób starszych. Reprezentując  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów mówiłam o tym, czym zajmujemy się na co dzień: o potrzebach seniorów i różnych formach aktywności i aktywizacji osób starszych. Ciekawa, wielowątkowa debata.

 

LINK DO DEBATY  …….

https://www.iwermektyna-apteka.com

Z satysfakcją informujemy, że w ramach obchodów tegorocznego Dnia Seniora , organizowanych wspólnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ukazał się nowy numer czasopisma ZUS dla Seniora. Można w nim znaleźć wiele ciekawych informacji, m. in. o profilaktyce zdrowotnej osób w wieku 60+, rehabilitacji leczniczej, zasadach przeliczenia emerytury, ochronie przed oszustami i inne. Zachęcamy do lektury, również w wersji elektronicznej na stronie Do pobrania

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Konferencja Zdemaskować #przemoc – ważna nie tylko dla tych dotkniętych skutkami przemocy, ale dla wszystkich ludzi.
Całość rozpoczęła zastępca dyrektora MCPS – Elżbieta Bogucka Elzbieta Bogucka , odwołując się do znanego apelu T.Love “Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi, tylko nie mów tego, że nienawidzisz…”.
Prof. Adam Bodnar Adam Bodnar przedstawił raport z czasów, gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, w którym jednoznacznie pokazał, że zarówno w czasie pandemii, jak i poza nią, temat przemocy systemowo jest przemilczany. Mieliśmy również okazję poznać tło powstania filmu „Od facetów, dla facetów. Poradnik” Matyldy Damięckiej Matylda Damięcka, która mówiła też o swoich sposobach reagowania na hejt w sieci.
Wśród panelistów nie zabrakło głosu osób zajmujących się tematem przeciwdziałania przemocy na co dzień: Mirki Kątnej Mirka Katna – działaczki społecznej, Komitet Ochrony Praw Dziecka , na temat sytuacji dzieci, Elżbiety Ostrowskiej Elżbieta Ostrowska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, o niezauważalnej przemocy wobec osób starszych, Iwony Hartwich Iwona Hartwich – polskiej działaczki społecznej i polityczki, o przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, prof. Pawła Bronowskiego Akademia Pedagogiki Specjalnej. Wykład “Przemoc oczami dziecka” poprowadziła Ewa Odachowska Ewa Odachowska – psycholożka z Uniwersytet-SWPS, a kolejnym mówcą była Kamila Gasiuk-Pihowicz Kamila Gasiuk-Pihowicz przedstawiająca kierunek prac sejmowych nad dokumentami dotyczącymi przemocy. O ochronie osób pokrzywdzonych przemocą mówiła Renata Durda Renata Durda Niebieska Linia IPZ, a o przemocy w okresie pandemii Maria Kuźmicz.
Były z nami również Edyta Belder z Era Nowych Kobiet oraz reżyserka Joanna Kos-Krauze – współtwórczyni mocnego filmu “Plac Zbawiciela”. Nie zabrakło również głosu osób związanych z profilaktyką uzależnień – Krzysztofa Brzózki oraz Katarzyny Michalskiej PARPA, bo często przemoc karmi się nadużywaniem alkoholu lub innych używek
Dziękujemy wszystkim udzielającym się na scenie i wszystkim, którzy przybyli, a także oglądającym konferencję w sieci. Czas, by każdy w obrębie swoich działań, zrobił coś, by przemoc najpierw zauważyć, zdemaskować, nazwać po imieniu – wtedy będziemy mogli jej przeciwdziałać.

W Debacie Senior o sytuacji finansowej seniorow. Nadal 46.6 proc. ocenia ja niestety negatywnie.

Debata poświęcona najważniejszym sprawom seniorów. Uczestniczą w niej seniorzy, przedstawiciele związków emerytów i rencistów oraz strona rządowa. Cykl będzie poruszał problemy seniorów, z którymi borykają się na co dzień. 19.09.2021 LINK do programu

Debata senior TVP Info 22.08.2021

Dzis w Debacie Senior rozmawialismy o pracy seniorow, o tym czy pracodawcy sa przychylni starszym pracownikom i jakie rozwiazania w tym zakresie zapisano w KPO.
 
 


Spotkanie z Zarządem Oddziału Rejonowego PZERII w Legionowie. Więcej w zakładce AKTUALNOŚCI

       Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

realizuje projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

w ramach programu  wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI +”  na lata 2021- 2025  (edycja 2021).

     Zadanie publiczne  pod hasłem  Samotność  największym wrogiem  seniora

     adresowane do osób samotnych w wieku 60+, członków PZERiI jest kontynuacją projektu realizowanego od 2016 roku.

     W bieżącym roku wsparciem objętych będzie 39 seniorów, którzy na trzech 14- dniowych turnusach wezmą udział w warsztatach psychologicznych, wykładach i  konsultacjach z zakresu poradnictwa społecznego prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów.

     Celem projektu  jest zwiększenie aktywności osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego oraz pogłębienie ich wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych zachodzących  wraz  z  wiekiem      oraz sposobów radzenia sobie z tymi problemami przez osoby samotne poprzez zaangażowanie w różne formy samopomocy i rozwoju osobistego.

     Zadanie realizowane jest w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Inowrocławiu we wrześniu i październiku 2021 r.

 
 
Uroczystość 65-lecia powstania i poświęcenia sztandaru Koła PZERII w Gniewkowie (pomorsko-kujawskie).
Więcej w zakładce AKTUALNOŚCI
 

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 409)

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk senacki 394)

Debata senior TVP Info 20.05.2021​

Debata poświęcona najważniejszym sprawom seniorów. Uczestniczą w niej seniorzy, przedstawiciele związków emerytów i rencistów oraz strona rządowa.

Pismo do Pana Posła Tomasza Latos Przewodniczącego Komisji Zdrowia SEJM RP

Debata senior TVP Info 25.04.2021

Dzis w Debacie Senior zajelismy sie 13- ymi emeryturami. Emocji i zaangazowania gosci nie brakowalo. Kolejna Debata Senior w kolejna niedziele.

Koleżanki i Koledzy

Weszliśmy w drugi rok pandemii i niestety mamy trzecią falę  zachorowań spowodowanych wirusem COVID-19. Wobec wprowadzenia przez władze w całym kraju nowych obostrzeń, zwracam się do Państwa o przestrzeganie wszystkich rygorów sanitarnych, a zwłaszcza ograniczenie bezpośrednich kontaktów twarzą w twarz i utrzymywanie dystansu społecznego. Jest to trudne, ale niezbędne aby zmniejszyć transmisję  wirusa. Dlatego proszę  przede wszystkim o:

wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu  biur i lokali związkowych. Co do zasady,  należy wprowadzić dyżury telefoniczne, oczywiście z zapewnieniem informacji, pod jakim numerem, w jakich godzinach, z kim można się kontaktować. Jeśli sytuacja wymaga  pracy stacjonarnej, należy ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu;

-odwołanie wszystkich imprez, jeśli były planowane w najbliższym czasie, w tym niestety spotkań świątecznych;

-w przypadku kontaktów z interesantami bezwzględnie używać maseczek
i innych środków ochrony osobistej.

Powyższy reżim obowiązuje, zgodnie z decyzją władz, do  9 kwietnia. Co będzie dalej, zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i sytuacji w poszczególnych województwach. Pozostaje mieć nadzieję, że duża część seniorów zdążyła się już zaszczepić lub jest w trakcie szczepień, co powinno zwiększyć nasze wspólne bezpieczeństwo. Jednocześnie informuję, że Biuro Zarządu Głównego będzie pracować  w trybie rotacyjnym, w pełnym wymiarze czasu (poniedziałek – czwartek). Kontakt  telefoniczny.

Drodzy Państwo

Wszyscy wyglądamy z utęsknieniem końca tej zarazy, szczególnie niebezpiecznej i uciążliwej dla nas, osób starszych. Tęsknimy za spotkaniami, za kontaktami z bliskimi, za wycieczkami. Mamy jednak nadzieję, że latem będzie można przynajmniej częściowo wrócić do różnych form naszej związkowej aktywności.

Wytrzymajmy jeszcze trochę, szczepmy się, utrzymujmy dystans i nośmy maseczki, a lato będzie nasze! Pozdrawiam serdecznie.

 

                                                                                                                                                Przewodnicząca ZG

 /Elżbieta Ostrowska/

DEBATA SENIOR 28.02.2021 TVP Info

Debata Senior - dzis o waloryzacji oraz dodatkowych emeryturach.

“Debata Senior” – w TVP INFO  z udziałem p. Prezes PZERiI.

Rozpoczeliśmy rozmowy o szczepieniach seniorów. Kolejne w kolejne niedziele, jak zawsze zapewnimy znakomite grono ekspertów.

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje

Od 15 stycznia 2021 r. w etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.