POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW-ZARZĄD GŁÓWNY

INFORMUJEMY O ZMIANIE SIEDZIBY PZERiI

NASZ NOWY ADRES:

ul. BRACKA 5 lok. 10

00-501 WARSZAWA

————————————————–

Pismo do Pan Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i Rozwoju

17.Stycznia.2019 "Uwagi do projektu ustawy o dostępnośc"

Pismo do Pani Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28.listopad.2018 "W odpowiedzi na przesłany projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach"

Artykuł SUPER EKSPRESS

29.listopad.2018 "Posłowie dadzą podwyżkę Emerytą ?"

Artykuł SUPER EKSPRESS

19.Listopad 2018 "Nie zabierajcie Emerytom sanatoriów"

DZIEŃ SENIORA 26.X.2018

Zapraszamy wszystkich od godz. 9.00 w Centrum Pomocy Kultury ul. Podskarbińska 2

Konferencja/spotkanie "Aktywizacja i integracja osób starszych jako element realizacji polityki senioralnej na Mazowszu" W dniach 25-28 września br. odbyła się konferencja/spotkanie nt. Aktywizacja i integracja osób starszych jako element realizacji polityki senioralnej na Mazowszu, zrealizowana w ramach zadania publicznego "Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych, finansowanego ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Organizatorem konferencji był Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a uczestniczyli członkowie PZERiI i przedstawiciele rad seniorów z terenu Mazowsza. Miejscem spotkania był Aparthotel Stara Przędzalnia w Żyrardowie. Czytaj dalej ...

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych oraz Europejski i Ogólnopolski Dzień Seniora. Pismo od Zarządu Województwa Mazowieckiego. Czytaj dalej ...

Close Menu