POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW-ZARZĄD GŁÓWNY
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Główny
BRACKA 5 LOK. 10
00-501 WARSZAWA
TEL: +48 22 827 09 15
FAX: +48 22 827 18 36
————————————————–

Debata senior TVP Info 22.08.2021

Dzis w Debacie Senior rozmawialismy o pracy seniorow, o tym czy pracodawcy sa przychylni starszym pracownikom i jakie rozwiazania w tym zakresie zapisano w KPO.
 
 


Spotkanie z Zarządem Oddziału Rejonowego PZERII w Legionowie. Więcej w zakładce AKTUALNOŚCI

       Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

realizuje projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

w ramach programu  wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI +”  na lata 2021- 2025  (edycja 2021).

     Zadanie publiczne  pod hasłem  Samotność  największym wrogiem  seniora

     adresowane do osób samotnych w wieku 60+, członków PZERiI jest kontynuacją projektu realizowanego od 2016 roku.

     W bieżącym roku wsparciem objętych będzie 39 seniorów, którzy na trzech 14- dniowych turnusach wezmą udział w warsztatach psychologicznych, wykładach i  konsultacjach z zakresu poradnictwa społecznego prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów.

     Celem projektu  jest zwiększenie aktywności osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego oraz pogłębienie ich wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych zachodzących  wraz  z  wiekiem      oraz sposobów radzenia sobie z tymi problemami przez osoby samotne poprzez zaangażowanie w różne formy samopomocy i rozwoju osobistego.

     Zadanie realizowane jest w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Inowrocławiu we wrześniu i październiku 2021 r.

 
 
Uroczystość 65-lecia powstania i poświęcenia sztandaru Koła PZERII w Gniewkowie (pomorsko-kujawskie).
Więcej w zakładce AKTUALNOŚCI
 

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 409)

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk senacki 394)

Debata senior TVP Info 20.05.2021​

Debata poświęcona najważniejszym sprawom seniorów. Uczestniczą w niej seniorzy, przedstawiciele związków emerytów i rencistów oraz strona rządowa.

Pismo do Pana Posła Tomasza Latos Przewodniczącego Komisji Zdrowia SEJM RP

Debata senior TVP Info 25.04.2021

Dzis w Debacie Senior zajelismy sie 13- ymi emeryturami. Emocji i zaangazowania gosci nie brakowalo. Kolejna Debata Senior w kolejna niedziele.

Koleżanki i Koledzy

Weszliśmy w drugi rok pandemii i niestety mamy trzecią falę  zachorowań spowodowanych wirusem COVID-19. Wobec wprowadzenia przez władze w całym kraju nowych obostrzeń, zwracam się do Państwa o przestrzeganie wszystkich rygorów sanitarnych, a zwłaszcza ograniczenie bezpośrednich kontaktów twarzą w twarz i utrzymywanie dystansu społecznego. Jest to trudne, ale niezbędne aby zmniejszyć transmisję  wirusa. Dlatego proszę  przede wszystkim o:

wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu  biur i lokali związkowych. Co do zasady,  należy wprowadzić dyżury telefoniczne, oczywiście z zapewnieniem informacji, pod jakim numerem, w jakich godzinach, z kim można się kontaktować. Jeśli sytuacja wymaga  pracy stacjonarnej, należy ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu;

-odwołanie wszystkich imprez, jeśli były planowane w najbliższym czasie, w tym niestety spotkań świątecznych;

-w przypadku kontaktów z interesantami bezwzględnie używać maseczek
i innych środków ochrony osobistej.

Powyższy reżim obowiązuje, zgodnie z decyzją władz, do  9 kwietnia. Co będzie dalej, zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i sytuacji w poszczególnych województwach. Pozostaje mieć nadzieję, że duża część seniorów zdążyła się już zaszczepić lub jest w trakcie szczepień, co powinno zwiększyć nasze wspólne bezpieczeństwo. Jednocześnie informuję, że Biuro Zarządu Głównego będzie pracować  w trybie rotacyjnym, w pełnym wymiarze czasu (poniedziałek – czwartek). Kontakt  telefoniczny.

Drodzy Państwo

Wszyscy wyglądamy z utęsknieniem końca tej zarazy, szczególnie niebezpiecznej i uciążliwej dla nas, osób starszych. Tęsknimy za spotkaniami, za kontaktami z bliskimi, za wycieczkami. Mamy jednak nadzieję, że latem będzie można przynajmniej częściowo wrócić do różnych form naszej związkowej aktywności.

Wytrzymajmy jeszcze trochę, szczepmy się, utrzymujmy dystans i nośmy maseczki, a lato będzie nasze! Pozdrawiam serdecznie.

 

                                                                                                                                                Przewodnicząca ZG

 /Elżbieta Ostrowska/

DEBATA SENIOR 28.02.2021 TVP Info

Debata Senior - dzis o waloryzacji oraz dodatkowych emeryturach.

„Debata Senior” – w TVP INFO  z udziałem p. Prezes PZERiI.

Rozpoczeliśmy rozmowy o szczepieniach seniorów. Kolejne w kolejne niedziele, jak zawsze zapewnimy znakomite grono ekspertów.

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje

Od 15 stycznia 2021 r. w etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.