POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW-ZARZĄD GŁÓWNY
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Główny
BRACKA 5 LOK. 10
00-501 WARSZAWA
TEL: +48 22 827 09 15
FAX: +48 22 827 18 36
————————————————–

W dniu 1 stycznia 2024 roku Pani STANISŁAWA BRZOSTOWSKA, wieloletnia członkini naszego Związku, ukończyła 100 lat! Pani Stanisława wstąpiła do PZERil (Koło w Łaskarzewie, Oddział Rejonowy Garwolin) w 1981 roku i pozostała mu wierna do dziś. Nazywano JĄ „dobrym duchem Koła” .Szanownej Jubilatce życzenia składali przedstawiciele miejscowych władz samorządowych, przedstawicielki władz związkowych z Panią Grażyną Legut i Panią Bożeną Sobieską na czele oraz koleżanki i koledzy. Nie mogło zabraknąć najserdeczniejszych słów i życzeń od Zarządu Głównego PZERiI. Na ręce Szanownej Jubilatki przekazany został list gratulacyjny i upominek, a uroczystość była bardzo wzruszająca.

Szanowni Państwo Koleżanki i Koledzy

 Z satysfakcją informuję, że w dniu  18 grudnia 2023 roku  zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów  a Telewizją PULS. S.A  w sprawie promocji kampanii społecznej ZNAM TE NUMERY

Na mocy tego porozumienia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów został partnerem ogólnokrajowej, internetowej kampanii społecznej prowadzonej przez Telewizję PULS pod hasłem ZNAM TE NUMERY. Celem kampanii jest przeciwdziałanie oszustwom na niekorzyść osób starszych poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych mających na celu wzrost świadomości seniorów i zwiększenie ich bezpieczeństwa ekonomicznego i osobistego. Kampania będzie prowadzona w ramach popularnego serialu LOMBARD, emitowanego przez stację TP Puls.

Osoby starsze, mimo licznych ostrzeżeń i akcji  informacyjno-prewencyjnych,  padają często ofiarą  przestępców działających metodą ”na wnuczka”, „na policjanta”  itp..  Dotyczy to w dużej mierze osób samotnych, wykluczonych cyfrowo, rzadko uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych organizowanych przez różne organizacje senioralne, w tym przez nasze stowarzyszenie.  Wydaje się, że wykorzystanie najbardziej powszechnego medium, jakim jest telewizja i atrakcyjnej formy przekazu  zwiększy siłę oddziaływania i szanse dotarcia z informacją  do szerokiego kręgu odbiorców, również tych wykluczonych.

Na stronie internetowej Zarządu Głównego PZERiI  będziemy publikować materiały  dotyczące kampanii. Będziemy też zamieszczać  linki do odcinków serialu Lombard, w których prezentowane są treści edukacyjne. Chcemy, aby informacje o kampanii i związany z nią przekaz trafił do możliwie szerokiego grona seniorek i seniorów, zarówno członków naszej społeczności związkowej jak i osób starszych niezrzeszonych. Zachęcamy do oglądania serialu wraz z nami. Zachęcamy też do odwiedzania strony kampanii https://znamtenumery.pl//

Przewodnicząca ZG

/Elżbieta Ostrowska/

Zapraszamy Państwa w dniu 22 stycznia 2024 w godzinach   (17.00-18.00) na webinarium

“Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”

Celem spotkania jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Link do spotkania:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleld=87425&p_id=18

Konsultacje Środowisk Senioralnych Rzeczpospolita Seniorów w Sejmie RP.

Uczestniczyli przedstawiciele największych organizacji senioralnych, a także przedstawiciele władz z Minister ds. polityki senioralnej Panią Marzena Okła-Drewnowicz i Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Panią Agnieszka Sroczynska oraz posłanki i posłowie. Mówiliśmy o najważniejszych problemach spolecznosci osob starszych, o wyzwaniach polityki senioralnej wobec zmian demograficznych, o potencjale seniorek I seniorów. Podziekowania dla organizatorow i wszystkich uczestników.

Dobre rozpoczęcie roku i debaty!

W Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie konferencja Z seniorami dla seniorów i uroczystość wręczenia powołań czlonkom Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego. Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonała wyboru Prezydium w osobach Tadeusz Lempkowski – Przewodniczący i Elżbieta Ostrowska – wiceprzewodnicząca oraz nakreśliła najważniejsze kierunki i obszary aktywności. Rada chce być głosem całej społeczności osób starszych na Mazowszu i działać na rzecz jej potrzeb. Z seniorami i dla seniorów!

Konferencja Perspektywy e- zdrowia, zorganizowana przez Centrum e- zdrowie, poświęcona cyfryzacji i nowym technologiom w medycynie i ochronie zdrowia. Jakie korzyści odnoszą pacjenci, czy wszyscy mogą skorzystać z nowych rozwiązań? Czy nowe/cyfrowe formy działania i kontaktu z obywatelami nie wykluczają czesci z nich, zwłaszcza starszych? O tym m.in. dyskutowaliśmy na warsztatach, stanowiących część konferencji. Uczestniczyli w nich lekarze, farmaceuci, rehabilitanci i oczywiście seniorki I seniorzy reprezentujący organizacje senioralnej, w tym PZERII. Było ciekawie! Mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy, bo problem zwiększenia kompetencji cyfrowych i dostępności osób starszych do nowoczesnych form korzystania z usług medycznych jest bardzo wazny.

Spotkanie z okazji Dnia Seniora w I Oddziale ZUS w Warszawie, z udziałem Prezesa Zakładu, Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej i wielu szaconych gości reprezentujących instytucje i organizacje działające na rzecz seniorów. Oczywiście, mocna ekipa kolezanek i kolegów z PZERII, z Przewodniczącą ZG Elżbietą Ostrowską i wiceprzewodniczacym Panem Januszem Czyżem, przedstawicielki Warszawskiej Rady Seniorów, Stowarzyszenia Manko i wielu innych. W czesci merytorycznej spotkania mówiono problemach 10- milionowej społeczności osób starszych, ale również o potencjale, jaki reprezentują seniorzy, i jego wykorzystaniu. Pamiętajmy, że emeritus – to znaczy zasłużony!

Październik w Polskim Związku Emerytow, Rencistow I Inwalidow przebiega pod znakiem obchodów Dnia Seniora. To święto 10-milionowej społeczności osób starszych.

Więcej w zakładce Z Życia Związku

Fabryka pełna życia w Dąbrowie Górniczej to miejsce..no właśnie, pełne życia. Teren i budynki dawnej fabryki przekształcono w otwarta przestrzeń, która pełni funkcję integracyjne, rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne i jeszcze wiele innych. To właśnie tu odbyła się dziś konferencja pt. Jak i po co tworzyć miejskie dobra wspólne. Konferencja zgromadziła liczne grono przedstawicieli środowiska akademickiego (m.in. prof. Jerzy Hausner, prof. Ryszard Koziołek, prof. Monika Kostera ), którzy debatowali o tym, jak wyzwalać energię społeczną, jak budować lokalne wspólnoty, jak tworzyć i korzystać z dora wspólnego. W tym szacownym gronie jako Przewodnicząca PZERiI miałam możliwość przedstawić spojrzenie seniorki/seniora. Ograniczenia dostępności – architektoniczne, komunikacyjne, cyfrowe – które często dotykają osoby starsze i z niepelnosprawnosciami, utrudniają im korzystanie z dobra wspólnego, np. z przestrzeni publicznej. Ogromną, miłą niespodziankę sprawily/ sprawili mi Koleżanki i Koledzy z PZERiI z przewodniczacym Oddziału w Katowicach, Panem Marianem Mucikiem, którzy przybyli na konferencję. Dziękuję!

Niedzielna Debata Senior tym razem o różnych oszustwach, których ofiarami padają seniorzy. Juz nie tylko “na wnuczka” czy “na policjanta”, ale bardziej wyrafinowane metody, z wykorzystaniem wizerunków (falszywych) znanych osób, z obietnicami ogromnych zysków bez żadnego ryzyka itp. Nie dajcie się nabrać! Nie podejmujcie pochopnie decyzji! Nie wierzcie, że ktoś “pomoze” załatwić czternasta emeryturę itp.

Link do debaty 

Z inicjatywy Oddziału Okręgowego PZERiI w Warszawie i Dyrekcji III Oddziału ZUS odbyło się spotkanie dotyczące współpracy w zakresie pogłębiania wiedzy o świadczeniach emerytalno-rentowych. W spotkaniu uczestniczyła również Prezes ZUS, Pani Prof. Gertruda Uścińska. Wysłuchaliśmy bardzo interesujących prelekcji dotyczących m.in. funkcjonowania systemu emerytalnego, zasad wypłaty “14 emerytury”, możliwości przeliczenia świadczeń emerytalnych i in. Uczestnicy zgłaszali wiele pytań i propozycji dalszej współpracy . Bardzo wysoko oceniano też dotychczasowe działania ZUS na rzecz edukacji i aktywizacji seniorów. W imieniu ZG PZERiI gratuluję inicjatorom spotkania I dziękuję za możliwość uczestnictwa.

WAŻNY KOMUNIKAT

„14” już na stałe

14 emerytura, czyli dodatek roczny wprowadzony już jako świadczenie stałe, będzie wynosić w tym roku 2650 PLN brutto,
tj. 2200 netto. „14” podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a także jest pomniejszana o składkę zdrowotną (9%). Jest też związana z progiem dochodowym. 14 emeryturę w pełnej wysokości otrzymają emeryci mający świadczenia do 2900 PLN, powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.

„14” nie podlega zajęciom komorniczym, nie jest wliczana do dochodu uprawniającego do różnych form pomocy społecznej.

W tym roku „14” wypłacana będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już w sierpniu-wrześniu, razem z przypadającą w danym miesiącu emeryturą.

UWAGA NA PRÓBY OSZUSTWA!  14 emerytura wypłacana jest przez ZUS z urzędu, nie trzeba składać podań ani żadnych dodatkowych dokumentów.

WAŻNA INFORMACJA

6 lipca 2023r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o tzw. rencie wdowiej. (ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej). Projekt, przygotowany przez Klub Parlamentarny Lewicy, zebrał ponad 200 tysięcy podpisów (podpisy były zbierane również w ogniwach PZERiI). Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości pobierania (łączenia) dwóch świadczeń przez wdowę / wdowca w przypadku śmierci współmałżonka. Obecnie w takiej sytuacji żona / mąż ma prawo do własnej emerytury lub do świadczenia rodzinnego, wynoszącego 85% emerytury zmarłego współmałżonka. Z tego rozwiązania korzystały najczęściej kobiety, bo żyją przeciętnie dłużej niż mężczyźni, a ich emerytury są niższe średnio o około 30% od emerytur mężczyzn. Sytuacja osób samotnych, zwłaszcza kobiet, pozostających w jednoosobowych gospodarstwach emeryckich jest trudna. Konieczność poprawy ich położenia była od dawna sygnalizowana przez środowisko osób starszych. W/w projekt ustawy wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, zakładając że w przypadku śmierci współmałżonka wdowa/wdowiec jest uprawniony do:

-zatrzymania własnej emerytury w pełnym wymiarze i dodatkowo otrzymania 50% świadczenia zmarłej/ zmarłego współmałżonka lub

pobierać świadczenie po zmarłej/zmarłym w całości i dodatkowo 50% własnej emerytury, w zależności od tego, które rozwiązanie byłoby korzystniejsze. Wybór należałby do osoby zainteresowanej.

Z podobną propozycją wprowadzenia renty wdowiej wystąpił też klub Parlamentarny PSL.

W debacie sejmowej w dn. 6 lipca wypowiadali się przedstawiciele wszystkich klubów i  kół poselskich; nie kwestionowano społecznej potrzeby poprawy sytuacji  życiowej samotnych, starszych kobiet, jednak wskazywano na potrzebę dopracowania proponowanych rozwiązań, oszacowania kosztów itp. Sierpniowy numer Gazety Senior zamieszcza link, pod którym można zapoznać się przebiegiem debaty sejmowej.

Co roku  1 sierpnia w rocznicę Powstania Warszawskiego składamy wiązankę przy tablicy pamiątkowej na podwórku ul. Brackiej 5 w Warszawie gdzie ma siedzibę Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Tablica upamiętnia powstańca „Antka Rozpylacza”  i kilkudziesięciu powstańców z batalionu „Sokół”, którzy zginęli w walkach i zostali pochowani na podwórkach przy ul. Brackiej, Nowogrodzkiej i Kruczej.

Po wojnie te prowizoryczne groby ekshumowano i prochy bohaterów pochowano  na cmentarzu wojskowym na Powązkach.  

Cześć ich pamięci!!!

                    W imieniu PZERiI – grupa członków i współpracowników  Zarządu Głównego                                                         

Mamy przyjemność zaprosić  członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”. Webinarium odbędzie się 4 września 2023 roku (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do ww. formularza:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Zwracamy się z prośbą o upowszechnienie informacji o możliwości uczestnictwa w tym seminarium online wśród seniorów oraz ich opiekunów.

Relacja z obchodów Światowego Dnia Inwalidy zorganizowanej przez Oddział Okręgowy PZERiI w Opolu

Link do strony ….

Kolejne spotkanie z cyklu Świadomy Senior Bezpieczny Senior realizowanego pod patronatem ZERMSWiA przy współpracy stowarzyszeń służb mundurowych i organizacji senioralnych. Pan Leszek Szreder gen. w stanie spoczynku, wiceprezes Stowarzyszenia Generałów  Policji i Pan Tadeusz Lempkowski, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów. Tym razem wyjątkowo aktualny temat: Senior Bezpieczny w podróży, akurat u progu sezonu wakacyjnego. Płk SG w stanie spoczynku, Pan Andrzej Adamczyk, mówił jak bezpiecznie zachować się przy przekraczaniu granicy, na lotnisku, gdzie szukać informacji o obowiązujących procedurach, gdzie w razie potrzeby zwrócić się o pomoc. Psycholog, Pan dr Krzysztof Kielkiewicz, mówił o czynnikach stresu, i sposobach jego ograniczania. Obie prelekcje wzbudziły duże zainteresowanie i pytania ze strony uczestników. Spotkanie odbyło się w Ceglowie, na zaproszenie Kolegi Tadeusza Lempkowskiego i Kolezanek z Uniwersytetu II I III wieku w Ceglowie. Bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcie i wspaniala atmosferę spotkania.

W dniach 19-20 czerwca 2023 w Gdyni  odbyło się  VI Forum Wizja Rozwoju, największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Patronat nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki.

Integralną częścią Forum był VI Kongres Srebrnej Gospodarki , w ramach którego poruszano m.in. następujące tematy:

-polityka senioralna wyzwaniem dla rządu,

-seniorzy motorem napędowym gospodarki,

-przyszłość seniorów na rynku pracy,

-srebrna gospodarka.

Uczestnikami paneli dyskusyjnych w tym obszarze tematycznym byli m.in.  m.in.  Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Pani Urszula Rusecka, Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pan Włodzimierz Owczarczyk, przedstawiciele świata gospodarczego oraz organizacji senioralnych.

Występując w panelu poświęconym srebrnej gospodarce, miałam możliwość przedstawić rolę organizacji senioralnych, w tym   PZERiI, w realizacji polityki senioralnej. Szczególnie podkreślałam działalność na rzecz aktywizacji osób starszych i przeciwdziałaniu ich osamotnieniu i marginalizacji społecznej.

Pobyt w Gdyni był też okazją do spotkania i rozmowy z naszymi Kolegami: Panem Eugeniuszem Podolakiem, Przewodniczącym Oddziału Okręgowego w Gdańsku, i Panem Jerzym Wielińskim. Przewodniczącym Oddziału Rejonowego w Gdyni.

 60 lat działalności świętowali seniorzy z Oddziału Rejonowego PZERII w Piasecznie. Gratulacje I serdeczne podziękowania na ręce Przewodniczącego.

Link do realacji …

Niedzielna Debata Senior, jak zawsze prowadzona przez Pania Redaktor Anna Grabowska . Tym razem o pracy seniorów. Czy emeryci chcą, czy mogą pracować dluzej? Czy pracodawcy cenią starszych pracowników czy wręcz przeciwnie? Co konkretnie można zrobić, aby zwiększyć poziom aktywności zawodowej osób starszych? Ważny I aktualny temat.

Link do niedzielnej debaty …

EMERYTURY DLA UKRAIŃCÓW

W związku z ponawianymi protestami polskich emerytów kierowanymi również do naszego Związku. Przekazujemy informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą wypłacania obywatelom Ukrainy zamieszkałym w Polsce emerytur z polskiego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

szczegóły w zakładce KOMUNIKATY

Wczoraj zakończyło się wyjazdowe posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PZERII. Tematem obrad była m.in. aktualna sytuacja w ogniwach związkowych, przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej, plany I kierunki dalszych działań. Podkreślano, że po bardzo trudnym okresie pandemii, kiedy różne formy naszej działalności zostały “zamrożone “, glowny wysilek jest skierowany na aktywizacje osob starszych i zapobieganie ich osamotnieniu. Członkowie ZG dzielili się swoimi doświadczeniami (a niekiedy rowniez problemami) w organizacji wycieczek, spotkań i innych form integracji. Podziękowania i puchar ZG za wyjątkowo duże zaangażowanie
otrzymała Koleżanka Krystyna Polkowska, Przewodnicząca Oddziału Okręgowego w Suwałkach. Mieliśmy też ogromną przyjemność gościć na obradach Panią Małgorzatę Zdrodowska, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz Pana Leszka Szredera, generała w stanie spoczynku, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Generałow Policj RP, którzy omówili założenia, zakres tematyczny i dotychczasowy przebieg akcji edukacyjnej Świadomy Senior Bezpieczny Senior. W ramach tej akcji, podjętej z inicjatywy Dyrektor M. Zdrodowskiej, emeryci mundurowi dzielą się swoją wiedzą I doświadczeniem z emerytami cywilnymi , co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych. Bardzo dziękujemy za ciekawa prelekcje i czekamy na kolejne spotkania w ramach akcji Świadomy Senior Bezpieczny Senior.

Posiedzenie Zarzadu Okręgowego PZERiI w Chełmielink do strony

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Oddziału Rejonowego PZERiI w Żyrardowie – link do strony

Od stycznia 2023 elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty.

Więcej w zakładce KOMUNIKATY