AKTUALNOŚCI

cropped-z.firmowy.png

———————————————————————————————————-

AKTUALNOŚCI 2018


 

——————————————————————————————————————————————

KOMUNIKAT

——————————————————————————————————————————————

Uprzejmie informujemy że, od dnia 1 lipca 2018 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zmienia siedzibę swego urzędowania.

Nowa siedziba Zarządu Głównego mieści się pod adresem:

00-501 Warszawa

ul. Bracka Nr 5 lok. 10

Numery telefonów zostają bez zmian.

——————————————————————————————————————————————

Piękny jubileusz 50 – lecia działalnosci Koła Nr 7  „Hałcnów”

(okręg Bielsko-Biała).

Na ręce Przewodniczącej Koła Pani Marii Satławy

gratulacje i życzenia dalszych lat aktywności złożyli m.in. przedstawiciele

Kierownictwa Związku miejscowych władz, współpracujących instytucji i organizacji.

Blisko 200 członków Koła i zaproszonych gości obejrzało wspaniały występ zespołu

młodzieżowego, a potem przy suto zastawionych stołach wspominało minione lata

i snuło pany na przyszłość.

Serdecznie gratulujemy Przewodniczącej i Zarządowi Koła, a także wszystkim

uczestnikom tej pięknej uroczystości.


26 kwietnia w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie

Kierownictwa Centrum z członkami Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z terenu Mazowsza, poświęcone wypracowaniu

zasad współpracy

Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem PZERiI.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. członek  Zarządu Województwa Mazowieckiego

Pani Elżbieta Lanc, Pełnomocnik Zarządu d/s Polityki Senioralnej
Pan  Artur Pozorek, Zastępca Dyrektora Pani Elżbieta Bogucka

oraz członkowie Kierownictwa Zarządu Głównego PZERiI.

– patrz Galeria

——————————————————————————————————————————————
Artykuł „W grupie siła” Gazeta Senior nr 3/2018 www.GazetaSenior.pl

Komunikat UOKiK

 


Od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych – tyle według szefowej Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Elżbiety Ostrowskiej powinien wynosić dodatek socjalny dla najbiedniejszych seniorów.

– Emeryci, szczególnie ci z najniższym świadczeniem, są w ciężkiej sytuacji i trzeba im pomóc – mówi nam Ostrowska. Polscy seniorzy należą do najbiedniejszych w Europie. W Polsce średnia emerytura wynosi 2000 zł, a minimalna zaledwie 1000 zł. I mimo że od marca emerytury wzrastają prawie o 3 proc., to i tak nie zmieni to ich kiepskiej sytuacji. Dlatego w imieniu seniorów występuje szefowa Związku Emerytów i Rencistów, która zwraca się z apelem do rządu, aby pochylił się nad najbiedniejszymi. – To oni są w najcięższej sytuacji. Oprócz waloryzacji najbiedniejsi powinni otrzymywać od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych dodatku socjalnego – mówi nam Ostrowska. I apeluje do minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej (63 l.) o zajęcie się tą sprawą. – Oczekujemy, że pani minister Rafalska pochyli się nad najbiedniejszymi seniorami i dodatek socjalny będzie wprowadzony – dodaje szefowa PZERiI.

Tym bardziej że wciąż nie wiadomo, czy polscy seniorzy mogą liczyć na dodatek 500 plus. W listopadzie 2017 r. minister Rafalska mówiła nam, że decyzja będzie najpewniej na wiosnę, czyli po pół roku obowiązywania przywróconego wieku emerytalnego. – Musimy policzyć dokładnie rzeczywisty koszt wypłat świadczeń dla tych, którzy przejdą na emeryturę, i wtedy będziemy rozważali pomysł z 500 plus dla seniorów – mówiła minister Rafalska. Pół roku właśnie minęło.

link do artykułu w SE

——————————————————————————————————————————————

Pismo z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie „sytuacji emerytów i rencistów, a także waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych”


W imieniu Zarządu Głównego PZERiI serdecznie gratuluję Koledze Bogusławowi Sałatyńskiemu – przewodniczącemu Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Opolu  uhonorowania SREBRNYM  LAUREM  UMIEJĘTNOŚCI  i  KOMPETENCJI  za działalność  PRO  PUBLICO  BONO.

Gratulacje przekazali  naszemu Koledze  m.in. Wojewoda Opolski wraz z Wicewojewodą.

Cieszymy się razem z Panem i życzymy dalszych sukcesów i wiele zdrowia, tak potrzebnego  w pracy związkowej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI

Elżbieta Ostrowska

Zamieszczamy akt nadania „Lauru”:

 


Artykuł z gazety Superexpress z dnia 06.02.20178 – www.se.pl

——————————————————————————————————————————————

UWAGA!

Ważne dla osób, które w momencie przejścia na emeryturę/rentę nie miały pełnej dokumentacji płacowej

KIEDY MOŻNA PRZELICZYĆ EMERYTURĘ

 

Wiele osób przechodzących na emeryturę ma trudności ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji osobowo-płacowej, potwierdzającej zatrudnienie i wynagrodzenie w okresie aktywności zawodowej.

Ich zakłady pracy uległy przekształceniom lub likwidacji, co utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia uzyskanie odpowiednich dokumentów, wymaganych przez ZUS. Skutkuje to wyliczeniem niższego kapitału początkowego, a następnie niższej emerytury/renty. Należy dodać, że do 2009 roku w przypadkach braku dokumentacji płacowej jako podstawę wymiaru świadczenia przyjmowano tzw. stawkę zerową (przychód zerowy).

Od 1 stycznia 2009 roku za podstawę wymiaru składek na ZUS – w sytuacji braku pełnej, wymaganej dokumentacji dotyczącej osiąganych zarobków –  przyjęto kwotę  obowiązującego w danym okresie minimalnego wynagrodzenia.  Zmiana ta stanowi podstawę do wystąpienia przez zainteresowanych do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitału początkowego lub emerytury/renty  (przeliczenie świadczenia dokonywane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, nie z urzędu).

Jednak nie wszyscy ubezpieczeni mieli wiedzę o zmianie przepisów i o możliwości podjęcia takich działań, co oznacza że mogą mieć mniejszy kapitał początkowy lub zaniżone (nieprzeliczone) świadczenia emerytalne/rentowe. Dotyczy to zwłaszcza osób w podeszłym wieku, które zakończyły swoją aktywność zawodową przed wieloma laty.

Potwierdzają to wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli we wrześniu 2017 roku. Wynika z niej, że wielu emerytów i rencistów nie było skutecznie informowanych o możliwości złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia. W związku z powyższym Prezes NIK, mając na względzie interes ubezpieczonych, wystąpił do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie stosownej akcji informacyjnej.

ZUS informuje,  że akcja informacyjna będzie przeprowadzona w I kwartale 2018 roku, zarówno przy wykorzystaniu kanałów internetowych (artykuły na stronie www.zus.pl), jak i tradycyjnych nośników informacji (ulotki papierowe itp).

Wszystkie osoby zainteresowane możliwością przeliczenia świadczenia emerytalnego lub rentowego zachęcamy do zapoznania się z powyższymi  informacjami, ewentualnie odwiedzenie doradcy emerytalnego w najbliższym Oddziale ZUS.

 

 

 

 

 Szanowni Państwo

Drogie Koleżanki i Koledzy

Seniorki i Seniorzy

 

W najbliższą niedzielę, 14 stycznia br., już po raz 26 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy . Tym razem na rzecz „wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Koncerty, imprezy i zbiórka pieniędzy będą się odbywały
w całym kraju, a nawet poza jego granicami.

Zachęcam wszystkich Państwa do udziału w tej pięknej i bardzo pożytecznej akcji. Zagrajmy razem z Jurkiem Owsiakiem i tysiącami sympatyków Orkiestry, aby najmłodsi obywatele naszego kraju – nasze wnuki i prawnuki – miały większe możliwości  leczenia i szanse na zdrowe życie.

 

Przewodnicząca PZERiI

/Elżbieta Ostrowska/

 

 

——————————————————————————————————————————————

Opinia Zarządu Głównego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
o projekcie ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 


SuperExpress 04.01.2018 www.se.pl

 

 


———————————————————————————————————-

ARCHIWUM – 2017

ARCHIWUM – 2016

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 2016 Frontier Theme