Piękny jubileusz 45- lecia działalności obchodziło Koło Polskiego Związku Emerytow. Rencistow I Inwalidow w Ceglowie, w województwie mazowieckim. Na ręce Przewodniczacej, Pani Elżbiety Wąsowskiej , skladano podziękowania I życzenia od władz, wręczono pamiątkowy medal Pro Masovia za zasługi dla regionu, a licznie zgromadzeni goście. seniorki I seniorzy, odspiewali hymn związkowy. Oczywiście był też tort i wspaniala, wspolna zabawa. W imieniu Zarządu Głównego PZERII serdeczne gratulacje I życzenia dalszych lat działalności dla Pani Przewodniczącej i wszystkich członków Koła

Październik w Polskim Związku Emerytow, Rencistow I Inwalidow przebiega pod znakiem obchodów Dnia Seniora. To święto 10-milionowej społeczności osób starszych. To okazja aby przypomnieć że osoby starsze zasługują na szacunek, na bezpieczeństwo ekonomiczne i zdrowotne, że mają prawo do godnego życia. To również okazja do budowania i umacniania relacji, również miedzypokoleniowych. Na zdjęciach: Dzień Seniora w Oddziale Okręgowym w Skierniewicach, pod patronatem Prezydenta Miasta I z udziałem m. in. miejscowego Oddziału ZUS. Sala koncertowa w skierniewickim Centrum Kultury “pękała w szwach”, tak licznie przybyli na uroczystość seniorki I seniorzy.
W programie m.in. wreczenie legitymacji zwiazkowych kilkunastu nowym czlonkiniom i czlonkom i koncert. Na uczestników czekało tez. stoisko ZUS, gdzie można było uzyskać informację dot. świadczeń emerytalnych i stoisko medyczne,gdzie można było zbadać ciśnienie i porozmawiać o profilaktyce zdrowotnej. Dziś spotkanie zorganizował Oddział Rejonowy PZERiI na warszawskim Targówku. Poza bardzo licznym gronem seniorek I seniorów, udział wzięli przedstawiciele Parlamentu, władze dzielnicy i instytucji publicznych. Były odznaczenia związkowe dla najbardziej zasluzonych, dlugoletnich członków. Część oficjalną dopełniał bogaty program artystyczny z udziałem również najmłodszych. Brawa i gratulacje dla organizatorow i uczestników spotkań. A to dopiero początek! Przed nami w październiku jeszcze wiele spotkań I wspólnej zabawy i wzruszeń.
W pochmurny wrześniowy dzień emeryci z Oddziału Rejonowego PZERII w Piasecznie żegnali lato. Mimo nienajlepszej pogody humory dopisywały, było ognisko i wspolna zabawa, a na stołach przysmaki przygotowane przez Koleżanki z Oddziału. W spotkaniu uczestniczyli znamienici goście, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Pan Daniel Putkiewicz, Dyrektor Oddziału III ZUS Pan Marek Paczuski oraz inni. Byli też przedstawiciele władz związkowych, Pan Janusz Czyż i Pani Elżbieta Ostrowska. Za wspaniałe przygotowanie imprezy i znakomita atmosferę serdeczne podziękowania na ręce Przewodniczącego Oddziału, Pana Bogdana Pawlaka dla wszystkich Kolezanek I Kolegów

Ponad tysiąc uczestników- emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnością – bawiło się na imprezie zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Inwalidy przez Oddział Okręgowy PZERiI w Opolu. W spotkaniu  wzięli też udział przedstawiciele władz miasta i powiatu. W części oficjalnej dużo uwagi poświęcono problemom osób starszych i niepełnosprawnych. Imprezę urozmaicały występy zespołów artystycznych, były wspólne śpiewy, potańcówka i oczywiście poczęstunek. Spotkanie było bardzo udane i dostarczyło uczestnikom wiele  radości i przeżyć artystycznych. Gratulacje dla Zarządu Oddziału i Organizatorów tej wspaniałej imprezy!

Warto dodać, że  uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy  to jedna z pięknych tradycji naszej organizacji.

W tym dniu w wielu ogniwach związkowych odbywają się spotkania
i imprezy, których celem jest przypominanie, że osoby z niepełnosprawnościami  (OzN)
są wśród nas, że są równoprawnymi obywatelami i członkami naszej społeczności.

Piękną rocznicę 60 lat działalności świętowali dziś seniorzy z Oddziału Rejonowego PZERII w Piasecznie.

Gratulacje I serdeczne podziękowania na ręce Przewodniczącego Pana Bogdana Pawlaka zlozyli przedstawiciele władz miasta I powiatu
a także Zarządu Głównego. Mieliśmy ogromną przyjemność I zaszczyt, wraz z Panem Januszem Czyzem, wiceprzewodniczacym PZERII, w imieniu ZG wręczyć Panu Bogdanowi pamiątkowy puchar I życzyć wielu dalszych lat działalności .Na uroczystość licznie przybyly/przybyli członkinie I czlonkowie Oddziału , aby wspólnie
świętować i bawić się. Piękne, radosne spotkanie.
31 maja w przepięknej Bazylice Swietogorskiej w Gostyniu odbyło się XX Jubileuszowe Spotkanie Swietogorskie Seniorów z województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Organizatorem spotkana był Oddział Rejonowy PZERiI w Gostyniu

z Przewodniczącym Panem Mirosławem Mackowiakiem oraz Starosta Powiatu Gostynskiego Pan Robert Marcinkowski, we współpracy i wsparciu księży filipinów z ks. Marek Dudek COr. Spotkanie otworzyła uroczysta Msza Św. odprawiana przez Arcybiskupa Stanislawa Gądeckiego. W czesci oficjalnej nastapilo wreczenie odznaczen zwiazkowych i pamiatkowych medali, a potem uczestnicy integrowali sie, bawili i oklaskiwali występujące zespoły artystyczne w pięknej scenerii ogrodów otaczajacych Bazylike.W spotkaniu wzięło udział ponad 2000 osob. Ogromne gratulacje i wyrazy uznania dla organizatorow za wspaniala imprezę , która dostarczyła uczestnikom wielu wrażeń i przeżyć zarówno duchowych jak i artystycznych

Posiedzenie Zarzadu Okręgowego PZERiI w Chełmie, z udziałem przedstawicielek Zarządu Głównego I Zarządu Okręgowego w Lublinie dokonało oceny sytuacji w Oddziale. Ze względu na problemy zdrowotne, rezygnację z funkcji złożył wieloletni Przewodniczący Pan Kazimierz Mazurek. Nowym Przewodniczącym Zarządu Oddziału został jednogłośnie wybrany Pan Bogusław Mikołajczak. W imieniu Zarządu Głównego serdecznie dziękuję dotychczasowemu Przewodniczącemu za wieloletnią pracę na rzecz seniorów. Nowemu Przewodniczącemu życzymy siły, optymizmu i sukcesów w działalności związkowej.

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Oddziału Rejonowego PZERiI w Żyrardowie.

Podsumowanie bogatego dorobku minionej kadencji, na który składają się spotkania integracyjne, wycieczki, uroczystości świąteczne I wiele innych aktywności.

Wybrano nowy Zarząd, z Przewodnicząca Pani Gabriela Polańska na czele. W imieniu Zarządu Głównego PZERII serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów w działalności na rzecz seniorów.

Zakończenie XII edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Wśród laureatów nie zabrakło seniorów. Mieliśmy ogromną przyjemność i zaszczyt wręczyć dyplomy i pamiątkowe statuetki reprezentantom grupy wolontariuszy Zielonkowianie 60+/ którzy od lat są inicjatorami i realizatorami wielu działań pro-senioralnych. W tej kategorii wyróżnienie otrzymał również Pan Miłosz Rogalski który wprawdzie seniorem nie jest, ale bardzo aktywnie działa na rzecz osób starszych. To najlepszy dowod, że wolontariat nie ma wieku i łączy pokolenia.
Gratulacje !!
Podziękowania dla laureatów i wszystkich, którzy wyciągają pomocna dłoń do potrzebujących wsparcia.

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM udzielają wskazówek na kolejnym spotkaniu „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior”, pod patronatem Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

W myśl idei, jaka przyświeca przedsięwzięciu EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior”, 15 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie
w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, w którym uczestniczyło liczne grono emerytów i rencistów z Warszawy i okolic.

Spotkanie, zatytułowane „Ochrona Seniorów przed wyłudzeniami i oszustwami”, poprowadzili specjaliści z wszechstronnym policyjnym przygotowaniem zawodowym z zakresu prewencji kryminalnej, uzyskanym zarówno w Polsce jak i za granicą: Pan insp. w st. spocz. Jan Strzeliński – Prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Pan mł. insp. w st. spocz. Marek Luty – Wiceprezes WO SKPP oraz Pani mł. insp. w st. spocz. Małgorzata Chmielewska – psycholog policyjny. Podczas 2-godzinnego wykładu prelegenci wskazali różne techniki jakimi posługują się przestępcy w celu wyłudzenia pieniędzy lub mienia oraz podali wskazówki, które pozwolą uniknąć zagrożenia. Dodatkowo Pan dr Krzysztof Kiełkiewicz – psycholog, przedstawił profil ofiary, którą najczęściej jest osoba serdeczna i empatyczna, ale także samotna, nieświadoma zagrożenia, nieasertywna lub zalękniona.

„Jestem niezmiernie wdzięczna wykładowcom za ich cenne wskazówki i rady. Uświadomili mi na jakie niebezpieczeństwa narażone jest środowisko seniorów, ale – co najważniejsze – dali niezbędne narzędzie do walki, a mianowicie: wiedzę!” – powiedziała Pani Wanda Orzeszek, Przewodnicząca Rady Seniorów Praga-Południe. Seniorzy ochoczo uczestniczyli w spotkaniu, dzieląc się różnymi historiami i przestrogami. Na koniec nie zabrakło również ciepłych słów skierowanych do prelegentów oraz organizatorów – przedstawicieli Rady Programowej „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior”.

Pani Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękowała uczestnikom spotkania za aktywne uczestnictwo i zgłoszone kolejne tematy spotkań oraz Radzie Programowej za zaangażowanie i wskazanie właściwego kierunku działania, który spotyka się z pozytywnym odbiorem przez seniorów biorącym udział w tym przedsięwzięciu.

„Bez wsparcia Cywilnych i Mundurowych Organizacji skupiających emerytów, rencistów i inwalidów inicjatywa szerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród seniorów oraz ich aktywizacja,
nie byłaby możliwa” – podkreśliła Pani Dyrektor.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 13 grudnia 2022 r.

50- lecie działalności obchodzi Oddział Rejonowy PZERiI w Sochaczewie.

W uroczystych obchodach uczestniczyło ponad 300 seniorek I seniorów- członków Oddziału- a także liczni goście reprezentujący władze miasta, z Burmistrzem Sochaczewa Panem Piotrem Osieckim. Na planszach fotograficznych przedstawiono, w duzym skrocie, bogatą historię Oddziału, mówiono też o aktualnej sytuacji i planach na przyszłość. Na ręce Przewodniczącej Oddziału, Pani Maria Sadowska , przedstawiciele władz miasta i współpracujących instytucji złożyli gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz społeczności seniorów. Miałam zaszczyt, w imieniu Zarządu Głównego PZERII, odznaczyć Panią Marię Złota Odznaką Zwiazkowa raz wręczyć pamiątkowy puchar. Uroczystość uświetniały występy zespołów, reprezentujących pełen przekrój wiekowy. Wszystkie występy były bardzo gorąco oklaskiwane przez obecnych. Cale spotkanie przebiegło w wyjątkowo miłej, serdecznej atmosferze, co ilustrują zdjęcia.

WYJĄTKOWO WAŻNE SPOTKANIE

 W dniu 4 listopada w siedzibie  Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie  miało miejsce spotkanie z Zarządem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  W spotkaniu uczestniczyli ze strony ZUS:

  • Prezes Zarządu Pani Prof. Gertruda Uścińska,
  • Wiceprezesi  Zarządu: Pani Dorota Bieniasz, Pan Mariusz Jedynak, Pan Paweł Jaroszek, Pan Włodzimierz Owczarczyk.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów reprezentowali:

  • Przewodnicząca ZG Elżbieta Ostrowska oraz członkowie Kierownictwa Związku : Pan Janusz Czyż,   Pan Zdzisław Tylicki, Panie  Alicja Głowacka, Katarzyna Lenkiewicz, Irena Pianka, Krystyna Ozga, Anna Piotrowska i Bogusława Osmycka.

Tematem spotkania było podsumowanie obchodów Dnia Seniora organizowanych w całym kraju przez Oddziały ZUS we współpracy z ogniwami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Obchody odbywały się pod hasłem BEZPIECZNIE ZDROWO BEZGOTÓWKOWO. Spotkania miały zazwyczaj charakter informacyjno-edukacyjny, uczestniczyli w nich, obok pracowników ZUS, przedstawiciele Policji, NFOZ,  Rzecznika Praw Pacjenta i innych instytucji. Były prelekcje, porady indywidualne, kolportowano też okolicznościowe wydawnictwo ZUS dla SENIORA, zawierające wiele ważnych dla osób starszych informacji.  Nierzadko spotkania połączone były z występami artystycznymi i prezentacją wyrobów rękodzieła artystów-amatorów.  Spotkania gromadziły zazwyczaj od stu do kiluset uczestników i były wysoko oceniane przez seniorów. Przewodnicząca ZG przekazała podziękowania dla wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w obchody tegorocznego święta.

Omówiono też możliwości poprawy współpracy w tych przypadkach, w których była ona niewystarczająca oraz kierunki i formy dalszych wspólnych działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na rzecz seniorów.

W imieniu Zarządu Głównego PZERiI i społeczności seniorów wyraziłam serdeczne podziękowania dla Pani Prezes  Uścińskiej i członków Zarządu ZUS za ciekawe i wartościowe potkanie, które przebiegło w wyjątkowo sympatycznej atmosferze.

Przewodnicząca ZG Elżbieta Ostrowskalistopa

W dniach 17 – 19 października odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PZERII.

Omówiono działalność w ostatnich miesiącach, podsumowanie obchodów Dnia Seniora organizowanych wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju, nowe inicjatywy, w tym akcja Świadomy Senior Bezpieczny Senior prowadzona z Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA. Osiągnięcia, sukcesy ale i problemy. W imieniu Kierownictwa ZG wreczylam pamiatkowe puchary naszym Koleżankom Halina Gawle i Irena Pianka za szczegolne zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności osób starszych. Dziękuję też wszystkim Koleżankom i Kolegom z terenowych oddziałów Związku za ich codzienną pracę, w którą wkładają nie tylko czas i siły ale również serce. DZIAŁAMY DALEJ, z seniorami i dla seniorow

Spotkanie pod hasłem „Świadomy Senior – bezpieczny Senior”

Inauguracyjne spotkanie, zorganizowane 13 maja 2022 r., pod hasłem “ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR” zostało bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników. Na prośbę przedstawicieli stowarzyszeń i związków reprezentujących emerytów i rencistów służb mundurowych, jak i cywilnych, Pani Małgorzata Zdrodowska Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA zorganizowała kolejne spotkanie celem kontynuowania projektu
i omówienia harmonogramu dalszych działań. Spotkanie odbyło się 27 września 2022 r.
w siedzibie Zakładu.

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów reprezentowała Przewodnicząca Pani Elżbieta Ostrowska oraz Wiceprzewodniczący Pan Janusz Czyż, natomiast rady seniorów: Pani Małgorzata Żuber-Zielicz – Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów
i Pan Tadeusz Lempkowski – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów.

Ze strony służb mundurowych w spotkaniu uczestniczyli: ppłk SG w st. spocz. Pan Piotr Iwat
– Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, gen. insp. w st. spocz. Pan Leszek Szreder – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, nadinsp. w st. spocz. Pan Zbigniew Chwaliński – Członek Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, insp. w st. spocz. Pan Jerzy Skrycki – I Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, st. chor. sztab. SG w st. spocz. Pan Sławomir Matusewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, nadbryg. w st. spocz. Pan Zygmunt Politowski – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz bryg. w st. spocz. Pani Anna Obolewicz – Wiceprezes Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele ZER MSWiA: Pani Ewa Bogucka-Łopuszyńska
– Naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej, Pani Justyna Borowska – p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego oraz Pan Krzysztof Kiełkiewicz – Doradca Dyrektora.

Pod patronatem Pani Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA powołana została Rada Programowa pod hasłem “ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR“, której Przewodniczącym został Pan Piotr Iwat – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz wybrano dwóch wiceprzewodniczących: Panią Elżbietę Ostrowską – Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Pana Zygmunta Politowskiego – Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W skład Członków Rady weszli: Pani Anna Obolewicz, Pani Małgorzata Żuber-Zielicz, Pani Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Pani Justyna Borowska, Pan Leszek Szreder, Pan Zbigniew Chwaliński, Pan Sławomir Matusewicz, Pan Janusz Czyż i Pan Tadeusz Lempkowski. Rada Programowa zaplanowała, że w tym roku odbędą się jeszcze dwa spotkania dla seniorów: 15 listopada i 13 grudnia br.

Na pierwszym, z zaplanowanych spotkaniach w środowiskach senioralnych, słuchacze dowiedzą się m.in. jak bezpiecznie korzystać z telefonów komórkowych, aby nie paść ofiarą oszustów i jak skutecznie zabezpieczyć dom przed złodziejami. Dodatkowo poruszony będzie bardzo istotny temat wykluczania seniorów ze środowiska społecznego – jak temu przeciwdziałać?

Drugie spotkanie poświęcone będzie zasadom bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych i przeciwdziałania pożarom. Omówiona będzie także kwestia wsparcia psychologicznego w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej oraz emocjonalnej seniora, przedstawione będą negatywne skutki tego zjawiska oraz wskazówki jak sobie z tym problemem radzić?

Celem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Pani Małgorzaty Zdrodowskiej jest, aby Zakład był blisko swoich emerytów i rencistów, wspierał ich, a nasi emeryci żeby wspierali emerytów i rencistów cywilnych.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego zrealizowane przez Zarząd Główny PZERiI w ramach konkursu organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej to warsztaty edukacyjno – integracyjne przeprowadzone w dniach 3 – 6 października 2022 r, w hotelu „Pirat” w Olsztynie. Uczestnikami tego wydarzenia byli seniorzy reprezentujący mazowieckie ogniwa Związku oraz Warszawską Radę Seniorów i Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów, łącznie 45 osób.

W ramach warsztatów wysłuchaliśmy wykładu n. t. bezpieczeństwa osób starszych przedstawionego przez funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a także bardzo ciekawej prelekcji poświęconej pomocy psychologicznej dla seniorów, która wzbudziła żywą dyskusję uczestników.

Był też czas na poznanie najpiękniejszych zabytków Warmii. Zwiedziliśmy Starówkę Olsztyńską, wspaniały Zamek Lidzbarski, mieliśmy możliwość obserwować fascynujący proces tworzenia artystycznych wyrobów w Hucie Szkła w Olsztynku. Niezapomnianym przeżyciem był spacer do źródeł rzeki Łyny, choć pokonanie całej trasy wymagało sporego wysiłku. A na zakończenie ognisko i wspólna zabawa.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywność i wspaniałą atmosferę spotkania.

W Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja edukacyjno-naukowa Seniorzy
współczesnej Europy -problemy i wyzwania, zorganizowana przez Ogólnopolska Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku Europejską i Polska Unię Seniorów i Jagiellonski Uniwersytet III Wieku. Tematem konferencji były m. in. zagadnienia zrównoważonego rozwoju, budowania solidarności międzypokoleniowej, skutków pandemii, szczególnie odczuwanych przez osoby starsze ale również nowoczesnych technologii i ich (nie)dostępności dla seniorów. Szeroki wachlarz tematów i świetni prelegenci zapewnili ciekawe, niezwykle użyteczne spotkanie. 

Zlot Seniorow Oddziału Okręgowego PZERII w Łodzi to już tradycja. Tegoroczny, jubileuszowy bo 25 Zlot zgromadził niemal 600 osób i odbywał się w pięknej scenerii w Buczku pod Łodzią . Były występy zespołów artystycznych, tańce i wspaniała zabawa. Organizacja tak dużej imprezy to zasługa przede wszystkim Przewodniczącej Oddziału, Pani Ireny Graczyk. Mieliśmy ogromną satysfakcję wręczyć Pani Irenie okolicznościowy puchar, z podziękowaniami od Zarządu Głównego PZERII za wspaniała imprezę. A jak bawili się seniorzy, a właściwie seniorki widać na zdjęciach.

20.09.2022Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Malborku obchodził jubileusz 60-lecia działalności. Uroczystość miała miejsce w pięknej sali OSP w Nowym Stawie i uczestniczyło w niej ok. 200 osób – członków naszej organizacji, a także zaproszonych znamienitych gości z Burmistrzem Malborka, Panem Markiem Charzewskim na czele.
Wśród gości była, przewodnicząca Malborskiej Rady Seniorów, Pani Lidia Kusz (reprezentująca także Pomorską Radę d.s. Polityki Senioralnej i Związek Kombatantów RP i Osób Represjonowanych), przewodnicząca zaprzyjaźnionego Polskiego Związku Niewidomych, a także osoby kierujące przedsiębiorstwami, które wspierają działalność PZERiI, jak Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku, Pan Władysław Krawczyk, czy Pan Grzegorz Krawczyk z firmy AS Sport, jak również przedstawicielka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i in.
Przyjechali też przewodniczący Oddziałów Rejonowych – Pani Teresa Gwóźdź z Kwidzynia i Pani Krystyna Kończanin z Sopotu i – oczywiście – przewodniczący Oddziału Okręgowego w Gdańsku, Pan Eugeniusz Podolak.
Zarząd Główny PZERiI i jego przewodniczącą, Panią Elżbietę Ostrowską, reprezentowała moja skromna osoba.
Były przemówienia gości, wręczenie Złotych Odznak Honorowych za zasługi dla Związku, pucharów okolicznościowych, kwiatów i prezentów.
Całość uroczystości celebrował przewodniczący Oddziału Rejonowego w Malborku, Pan Ryszard Łukowski – spiritus movens działalności tego oddziału i organizator obchodów jubileuszowych, którego wieloletnia praca na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu zasługuje na najwyższe uznanie!
A wypadło wspaniale – bardzo podniośle i uroczyście!
Po części oficjalnej była oczywiście i część artystyczna – koncert związkowych zespołów wokalnych: pięknie zaśpiewały ludowe pieśni “Marezianki” z Kwidzynia, a “Nutki Radości” z Malborka żywiołowo zaprezentowały stare i nowsze przeboje, przypominając wszystkim młode lata…
W końcu był też poczęstunek – bardzo smaczne danie obiadowe, torty, ciasta, kawa i herbata serwowane przez zaprzyjaźnioną restaurację z Malborka, a sponsorowały władze tego miasta.
Na koniec nasze seniorki i seniorzy ruszyli w tany w rytm muzyki “puszczanej” przez związkowego d.jay’a.
Myślę, że wszyscy uczestnicy tej imprezy mieli powody do zadowolenia i satysfakcji, tak, jak ja!

"Taneczne środy" - w Pile

Każdego razu na stadionie powiatowym gromadzi się ok. 400 osób chętnych do dobrej zabawy na świeżym powietrzu. Przy tego typu wydarzeniu spotykają się koleżanki i koledzy sprzed lat, nie rzadko z ławy szkolnej. Pomimo ogromu pracy związanej z organizacją imprezy, robimy to gdyż zdajemy sobie sprawę ile znaczy dla osób starszych wyjście z domu, spotkanie ze znajomymi oraz poznanie nowych osób. W trakcie zabawy odbywają się również konkursy sportowe z drobnymi upominkami dla zwycięzców.

Olimpiada Sprawności Seniorów

Olimpiada Sprawności Seniorów ” na wesoło” o Puchar Starosty Płockiego jest zadaniem przechodnim organizowanym każdego roku przez Oddział Okręgowy w Płocku.

W ubiegłorocznej Olimpiadzie w Wyszogrodzie zwyciężyła obecnie drużyna Koła Związku Emerytów z Drobina. Tego roku 29.07.22 gospodarzem Olimpiady był Drobin i właśnie w Drobinie wygrała kolejna drużyna Koła Związku Emerytów Radzanowo – przyszłoroczni gospodarze Olimpiady. Będzie to kolejno szósta Olimpiada organizowana przez Oddział w Płocku.

 Wszystkim gratulujemy!!!

Warto pomagać z OO w Tarnowie

Pierwsze spotkanie z cyklu Świadomy Senior -Bezpieczny Senior, w którym emeryci “mundurowi” – emerytowani funkcjonariusze policji, straży pożarnej, służb granicznych i in, będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z emerytami “cywilnymi”. Na początek rewelacyjny wykład Pana dr Krzysztofa Jakubskiego nt. zagrożeń związanych z cyberprzestrzenia. Jak być bezpiecznym w Internecie, jak chronić swoją kartę kredytową, jakie niebezpieczeństwa mogą wiązać się z mobilną aplikacją i na co zwracać uwagę korzystając z bankomatu. A wszystko ilustrowane konkretnymi przykładami z życia. Całość super ciekawa i przydatna emerytom. którzy nagrodzili wykładowcę brawami i prośbami o ciąg dalszy. Ogromne podziękowania dla Pani Małgorzaty Zdrodowskiej, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, która była inicjatorka i pomyslodawczynia akcji oraz przedstawicieli stowarzyszeń służb mundurowych, którzy zaangażowali się w realizację.

Dziękujemy i już czekamy na następne spotkania!

Posiedzenie wyjazdowe w  Zarządzie Oddzialu Okręgowego PZERII w Katowicach. Największy oddział naszego stowarzyszenia, prawdziwa “perła w koronie”, dużo problemów, ale również dużo przykładów wspaniałej pracy na rzecz seniorów. Dziękujemy za zaproszenie, za możliwość spotkania i wysłuchania ciekawych wypowiedzi.

Spotkanie plenarne Zarządu Oddziału Okręgowego PZERII PZERII w Skierniewicach

Spotkanie plenarne Zarządu Oddziału Okręgowego PZERII PZERII w Skierniewicach, z udziałem Prezydenta Skierniewic Pana Krzysztofa Jazdzyka, ktory bardzo wysoko ocenił działalność Oddziału i jego przewodniczącej Pani Krystyny Ozgi. W dyskusji podsumowano miniony, niełatwy rok. Mimo pandemii i wielu utrudnień, organizowano spotkania, wycieczki i inne imprezy dla seniorów.

Działania kaliskiego samorządu na rzecz seniorów docenione

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nadał Złotą Odznakę Honorową prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu oraz wiceprezydentowi Mateuszowi Podsadnemu. - To wyraz najwyższego uznania za prowadzoną przez obu panów politykę senioralną – powiedziała Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie. Najwyższe honorowe wyróżnienie wręczono dzisiaj w Kaliszu, w obecności przedstawicieli Zarządu Okręgowego oraz przewodniczących oddziałów regionalnych okręgu kaliskiego. Zostało nadane decyzją Zarządu Głównego PZERiI, najliczniejszej – zrzeszającej ponad 270 tysięcy osób - organizacji senioralnej w kraju. - Potrzeby seniorów są w Kaliszu dostrzegane, a ich postulaty uwzględniane w prowadzonej przez samorząd polityce. Widzimy to i doceniamy. Także w zakresie wspierania działalności naszego związku i wielu innych. To niezwykle ważne, by widzieć potencjał osób starszych, korzystać z ich doświadczenia, wzmacniać aktywność i zaangażowanie w życie społeczne miasta – powiedziała Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie. - Cieszy mnie, że współpraca między samorządem a oddziałem Okręgowym w Kaliszu układa się tak dobrze. Mimo pandemii udaje się realizować wiele projektów. To wzorcowy przykład dla innych miast. O prowadzonych przez samorząd na rzecz seniorów i wspólnie z nimi działaniach mówił prezydent Krystian Kinastowski. - Dzisiaj senior to osoba aktywna, realizująca swoje pasje, korzystająca z oferty kulturalnej miasta, rozwijająca pasje i zainteresowania, na które wcześniej brakowało czasu. Z myślą o seniorach realizujemy wiele projektów: od programów opiekuńczych i zdrowotnych po kulturalne i rekreacyjne. W Kaliszu działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kaliska Rada Seniorów, stowarzyszenia i organizacje, wydawane jest czasopismo o seniorach i dla nich, ukazuje się cykliczny program „Senior na medal”. Wspieraniu osób starszych służą takie programy jak Złota rączka dla seniora. Chcemy, by seniorom żyło się w naszym mieście wygodnie i bezpiecznie. By druga czy trzecia młodość była czasem spełnienia i aktywnego udziału w życiu miasta. Oddział Okręgowy PZERiI w Kaliszu zrzesza 9000 osób.
link: https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/dzialania-kaliskiego-samorzadu-na-rzecz-seniorow-docenione,45773

Przepiękny koncert z okazji Święta Niepodległości zorganizowany przez Oddział Okręgowy PZERiI w Warszawie.

Piosenki, pieśni i wiersze  patriotyczne we wspaniałej interpretacji m.in. zespołów Volare, Małgorzara&Krzysztof, Bezimienni, Żurawie, Sonanto,  Zaciszańska Nuta in. Na scenie starsi i młodsi (a nawet zupełnie młodzi) artyści, na widowni biało-czerwono, wspólne śpiewanie, wspólne wzruszenia. Międzypokoleniowy przekaz: ŁĄCZY NAS POLSKA. Gorące podziękowania i gratulacje  dla wszystkich wykonawców i organizatorów. Koncert  dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

corona medikament

Informacje dotyczące wszystkich odznaczeń związkowych PZERiI:

  • Dyplom Uznania
  • Odznaka Honorowa Złota (mała)z legitymacją
  • Odznaka Honorowa Złota (duża) z aktem nadania – dyplom
  • Godność Honorowego Przewodniczącego – dyplom
  • Godność Honorowego Członka – dyplom

Do pobrania druki wniosków o odznaczenia …….

45- osobowa grupa seniorów z mazowieckich ogniw PZERII regeneruje siły na imprezie pod hasłem “Razem po zdrowie i radość”. Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze “Działalność na rzecz osób niepelnosprawnych” w 2021roku. Dziś zwiedzamy piękny Olsztyn, poznajemy jego historię i zabytki. Pogoda może nie dopisuje, ale humory jak najbardziej