STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW – ZARZĄD GŁÓWNY

Statut PZERiI

Przedstawiamy Statut PZERiI po zmianach uchwalonych przez XII Krajowy Zjazd Delegatów i zatwierdzony przez Sąd rejestrowy. Wszystkie Zarządy Oddziałów Okręgowych dostały Statut w ilościach egzemplarzy niezbędnych do funkcjonowania, w tym dla oddziałów rejonowych i kół terenowych.