POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW-ZARZĄD GŁÓWNY
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Główny
BRACKA 5 LOK. 10
00-501 WARSZAWA
TEL: +48 22 827 09 15
FAX: +48 22 827 18 36
————————————————–

Konferencja Perspektywy e- zdrowia, zorganizowana przez Centrum e- zdrowie, poświęcona cyfryzacji i nowym technologiom w medycynie i ochronie zdrowia. Jakie korzyści odnoszą pacjenci, czy wszyscy mogą skorzystać z nowych rozwiązań? Czy nowe/cyfrowe formy działania i kontaktu z obywatelami nie wykluczają czesci z nich, zwłaszcza starszych? O tym m.in. dyskutowaliśmy na warsztatach, stanowiących część konferencji. Uczestniczyli w nich lekarze, farmaceuci, rehabilitanci i oczywiście seniorki I seniorzy reprezentujący organizacje senioralnej, w tym PZERII. Było ciekawie! Mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy, bo problem zwiększenia kompetencji cyfrowych i dostępności osób starszych do nowoczesnych form korzystania z usług medycznych jest bardzo wazny.

Urząd KNF – zaproszenie na webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów “Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”, 23 listopada 2023 roku.

 

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Nadsyłanie pytań – istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium, poprzez elektroniczny formularz, do 17 listopada 2023 roku. Link do strony formularza z pytaniami:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83969&p_id=18

Celem spotkania online (webinarium) jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 22 listopada 2023 roku,
a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Spotkanie z okazji Dnia Seniora w I Oddziale ZUS w Warszawie, z udziałem Prezesa Zakładu, Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej i wielu szaconych gości reprezentujących instytucje i organizacje działające na rzecz seniorów. Oczywiście, mocna ekipa kolezanek i kolegów z PZERII, z Przewodniczącą ZG Elżbietą Ostrowską i wiceprzewodniczacym Panem Januszem Czyżem, przedstawicielki Warszawskiej Rady Seniorów, Stowarzyszenia Manko i wielu innych. W czesci merytorycznej spotkania mówiono problemach 10- milionowej społeczności osób starszych, ale również o potencjale, jaki reprezentują seniorzy, i jego wykorzystaniu. Pamiętajmy, że emeritus – to znaczy zasłużony!

Niedzielna Debata Senior, jak zawsze prowadzona przez Panią Redaktor Anna Grabowska . Tym razem o aktywności zawodowej osób starszych. Ile osób kontynuuje pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, jakie są korzyści dłuższej pracy, co o zatrudnianiu seniorów sądzą pracodawcy, czy stan zdrowia pozwala dłużej pracować. Zdania, jak to w debacie, podzielone.

DEBATA SENIOR 29.10.2023

Październik w Polskim Związku Emerytow, Rencistow I Inwalidow przebiega pod znakiem obchodów Dnia Seniora. To święto 10-milionowej społeczności osób starszych.

Więcej w zakładce Z Życia Związku

Fabryka pełna życia w Dąbrowie Górniczej to miejsce..no właśnie, pełne życia. Teren i budynki dawnej fabryki przekształcono w otwarta przestrzeń, która pełni funkcję integracyjne, rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne i jeszcze wiele innych. To właśnie tu odbyła się dziś konferencja pt. Jak i po co tworzyć miejskie dobra wspólne. Konferencja zgromadziła liczne grono przedstawicieli środowiska akademickiego (m.in. prof. Jerzy Hausner, prof. Ryszard Koziołek, prof. Monika Kostera ), którzy debatowali o tym, jak wyzwalać energię społeczną, jak budować lokalne wspólnoty, jak tworzyć i korzystać z dora wspólnego. W tym szacownym gronie jako Przewodnicząca PZERiI miałam możliwość przedstawić spojrzenie seniorki/seniora. Ograniczenia dostępności – architektoniczne, komunikacyjne, cyfrowe – które często dotykają osoby starsze i z niepelnosprawnosciami, utrudniają im korzystanie z dobra wspólnego, np. z przestrzeni publicznej. Ogromną, miłą niespodziankę sprawily/ sprawili mi Koleżanki i Koledzy z PZERiI z przewodniczacym Oddziału w Katowicach, Panem Marianem Mucikiem, którzy przybyli na konferencję. Dziękuję!

Niedzielna Debata Senior tym razem o różnych oszustwach, których ofiarami padają seniorzy. Juz nie tylko “na wnuczka” czy “na policjanta”, ale bardziej wyrafinowane metody, z wykorzystaniem wizerunków (falszywych) znanych osób, z obietnicami ogromnych zysków bez żadnego ryzyka itp. Nie dajcie się nabrać! Nie podejmujcie pochopnie decyzji! Nie wierzcie, że ktoś “pomoze” załatwić czternasta emeryturę itp.

Link do debaty 

Z inicjatywy Oddziału Okręgowego PZERiI w Warszawie i Dyrekcji III Oddziału ZUS odbyło się spotkanie dotyczące współpracy w zakresie pogłębiania wiedzy o świadczeniach emerytalno-rentowych. W spotkaniu uczestniczyła również Prezes ZUS, Pani Prof. Gertruda Uścińska. Wysłuchaliśmy bardzo interesujących prelekcji dotyczących m.in. funkcjonowania systemu emerytalnego, zasad wypłaty “14 emerytury”, możliwości przeliczenia świadczeń emerytalnych i in. Uczestnicy zgłaszali wiele pytań i propozycji dalszej współpracy . Bardzo wysoko oceniano też dotychczasowe działania ZUS na rzecz edukacji i aktywizacji seniorów. W imieniu ZG PZERiI gratuluję inicjatorom spotkania I dziękuję za możliwość uczestnictwa.

WAŻNY KOMUNIKAT

„14” już na stałe

14 emerytura, czyli dodatek roczny wprowadzony już jako świadczenie stałe, będzie wynosić w tym roku 2650 PLN brutto,
tj. 2200 netto. „14” podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a także jest pomniejszana o składkę zdrowotną (9%). Jest też związana z progiem dochodowym. 14 emeryturę w pełnej wysokości otrzymają emeryci mający świadczenia do 2900 PLN, powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.

„14” nie podlega zajęciom komorniczym, nie jest wliczana do dochodu uprawniającego do różnych form pomocy społecznej.

W tym roku „14” wypłacana będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już w sierpniu-wrześniu, razem z przypadającą w danym miesiącu emeryturą.

UWAGA NA PRÓBY OSZUSTWA!  14 emerytura wypłacana jest przez ZUS z urzędu, nie trzeba składać podań ani żadnych dodatkowych dokumentów.

WAŻNA INFORMACJA

6 lipca 2023r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o tzw. rencie wdowiej. (ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej). Projekt, przygotowany przez Klub Parlamentarny Lewicy, zebrał ponad 200 tysięcy podpisów (podpisy były zbierane również w ogniwach PZERiI). Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości pobierania (łączenia) dwóch świadczeń przez wdowę / wdowca w przypadku śmierci współmałżonka. Obecnie w takiej sytuacji żona / mąż ma prawo do własnej emerytury lub do świadczenia rodzinnego, wynoszącego 85% emerytury zmarłego współmałżonka. Z tego rozwiązania korzystały najczęściej kobiety, bo żyją przeciętnie dłużej niż mężczyźni, a ich emerytury są niższe średnio o około 30% od emerytur mężczyzn. Sytuacja osób samotnych, zwłaszcza kobiet, pozostających w jednoosobowych gospodarstwach emeryckich jest trudna. Konieczność poprawy ich położenia była od dawna sygnalizowana przez środowisko osób starszych. W/w projekt ustawy wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, zakładając że w przypadku śmierci współmałżonka wdowa/wdowiec jest uprawniony do:

-zatrzymania własnej emerytury w pełnym wymiarze i dodatkowo otrzymania 50% świadczenia zmarłej/ zmarłego współmałżonka lub

pobierać świadczenie po zmarłej/zmarłym w całości i dodatkowo 50% własnej emerytury, w zależności od tego, które rozwiązanie byłoby korzystniejsze. Wybór należałby do osoby zainteresowanej.

Z podobną propozycją wprowadzenia renty wdowiej wystąpił też klub Parlamentarny PSL.

W debacie sejmowej w dn. 6 lipca wypowiadali się przedstawiciele wszystkich klubów i  kół poselskich; nie kwestionowano społecznej potrzeby poprawy sytuacji  życiowej samotnych, starszych kobiet, jednak wskazywano na potrzebę dopracowania proponowanych rozwiązań, oszacowania kosztów itp. Sierpniowy numer Gazety Senior zamieszcza link, pod którym można zapoznać się przebiegiem debaty sejmowej.

Co roku  1 sierpnia w rocznicę Powstania Warszawskiego składamy wiązankę przy tablicy pamiątkowej na podwórku ul. Brackiej 5 w Warszawie gdzie ma siedzibę Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Tablica upamiętnia powstańca „Antka Rozpylacza”  i kilkudziesięciu powstańców z batalionu „Sokół”, którzy zginęli w walkach i zostali pochowani na podwórkach przy ul. Brackiej, Nowogrodzkiej i Kruczej.

Po wojnie te prowizoryczne groby ekshumowano i prochy bohaterów pochowano  na cmentarzu wojskowym na Powązkach.  

Cześć ich pamięci!!!

                    W imieniu PZERiI – grupa członków i współpracowników  Zarządu Głównego                                                         

Mamy przyjemność zaprosić  członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”. Webinarium odbędzie się 4 września 2023 roku (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do ww. formularza:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Zwracamy się z prośbą o upowszechnienie informacji o możliwości uczestnictwa w tym seminarium online wśród seniorów oraz ich opiekunów.

Relacja z obchodów Światowego Dnia Inwalidy zorganizowanej przez Oddział Okręgowy PZERiI w Opolu

Link do strony ….

Kolejne spotkanie z cyklu Świadomy Senior Bezpieczny Senior realizowanego pod patronatem ZERMSWiA przy współpracy stowarzyszeń służb mundurowych i organizacji senioralnych. Pan Leszek Szreder gen. w stanie spoczynku, wiceprezes Stowarzyszenia Generałów  Policji i Pan Tadeusz Lempkowski, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów. Tym razem wyjątkowo aktualny temat: Senior Bezpieczny w podróży, akurat u progu sezonu wakacyjnego. Płk SG w stanie spoczynku, Pan Andrzej Adamczyk, mówił jak bezpiecznie zachować się przy przekraczaniu granicy, na lotnisku, gdzie szukać informacji o obowiązujących procedurach, gdzie w razie potrzeby zwrócić się o pomoc. Psycholog, Pan dr Krzysztof Kielkiewicz, mówił o czynnikach stresu, i sposobach jego ograniczania. Obie prelekcje wzbudziły duże zainteresowanie i pytania ze strony uczestników. Spotkanie odbyło się w Ceglowie, na zaproszenie Kolegi Tadeusza Lempkowskiego i Kolezanek z Uniwersytetu II I III wieku w Ceglowie. Bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcie i wspaniala atmosferę spotkania.

W dniach 19-20 czerwca 2023 w Gdyni  odbyło się  VI Forum Wizja Rozwoju, największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Patronat nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki.

Integralną częścią Forum był VI Kongres Srebrnej Gospodarki , w ramach którego poruszano m.in. następujące tematy:

-polityka senioralna wyzwaniem dla rządu,

-seniorzy motorem napędowym gospodarki,

-przyszłość seniorów na rynku pracy,

-srebrna gospodarka.

Uczestnikami paneli dyskusyjnych w tym obszarze tematycznym byli m.in.  m.in.  Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Pani Urszula Rusecka, Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pan Włodzimierz Owczarczyk, przedstawiciele świata gospodarczego oraz organizacji senioralnych.

Występując w panelu poświęconym srebrnej gospodarce, miałam możliwość przedstawić rolę organizacji senioralnych, w tym   PZERiI, w realizacji polityki senioralnej. Szczególnie podkreślałam działalność na rzecz aktywizacji osób starszych i przeciwdziałaniu ich osamotnieniu i marginalizacji społecznej.

Pobyt w Gdyni był też okazją do spotkania i rozmowy z naszymi Kolegami: Panem Eugeniuszem Podolakiem, Przewodniczącym Oddziału Okręgowego w Gdańsku, i Panem Jerzym Wielińskim. Przewodniczącym Oddziału Rejonowego w Gdyni.

 60 lat działalności świętowali seniorzy z Oddziału Rejonowego PZERII w Piasecznie. Gratulacje I serdeczne podziękowania na ręce Przewodniczącego.

Link do realacji …

Niedzielna Debata Senior, jak zawsze prowadzona przez Pania Redaktor Anna Grabowska . Tym razem o pracy seniorów. Czy emeryci chcą, czy mogą pracować dluzej? Czy pracodawcy cenią starszych pracowników czy wręcz przeciwnie? Co konkretnie można zrobić, aby zwiększyć poziom aktywności zawodowej osób starszych? Ważny I aktualny temat.

Link do niedzielnej debaty …

31 maja w przepięknej Bazylice Swietogorskiej w Gostyniu odbyło się XX Jubileuszowe Spotkanie Swietogorskie Seniorów z województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Więcej w zakładce Z ŻYCIA ZWIĄZKU – link

EMERYTURY DLA UKRAIŃCÓW

W związku z ponawianymi protestami polskich emerytów kierowanymi również do naszego Związku. Przekazujemy informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą wypłacania obywatelom Ukrainy zamieszkałym w Polsce emerytur z polskiego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

szczegóły w zakładce KOMUNIKATY

Wczoraj zakończyło się wyjazdowe posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PZERII. Tematem obrad była m.in. aktualna sytuacja w ogniwach związkowych, przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej, plany I kierunki dalszych działań. Podkreślano, że po bardzo trudnym okresie pandemii, kiedy różne formy naszej działalności zostały “zamrożone “, glowny wysilek jest skierowany na aktywizacje osob starszych i zapobieganie ich osamotnieniu. Członkowie ZG dzielili się swoimi doświadczeniami (a niekiedy rowniez problemami) w organizacji wycieczek, spotkań i innych form integracji. Podziękowania i puchar ZG za wyjątkowo duże zaangażowanie
otrzymała Koleżanka Krystyna Polkowska, Przewodnicząca Oddziału Okręgowego w Suwałkach. Mieliśmy też ogromną przyjemność gościć na obradach Panią Małgorzatę Zdrodowska, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz Pana Leszka Szredera, generała w stanie spoczynku, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Generałow Policj RP, którzy omówili założenia, zakres tematyczny i dotychczasowy przebieg akcji edukacyjnej Świadomy Senior Bezpieczny Senior. W ramach tej akcji, podjętej z inicjatywy Dyrektor M. Zdrodowskiej, emeryci mundurowi dzielą się swoją wiedzą I doświadczeniem z emerytami cywilnymi , co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych. Bardzo dziękujemy za ciekawa prelekcje i czekamy na kolejne spotkania w ramach akcji Świadomy Senior Bezpieczny Senior.

Posiedzenie Zarzadu Okręgowego PZERiI w Chełmielink do strony

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Oddziału Rejonowego PZERiI w Żyrardowie – link do strony

W niedzielnej Debacie Senior, prowadzonej jak zawsze przez Pania Redaktor Anna Grabowska, rozmawialiśmy o 13 emeryturze, o tym, na co dodatkowe pieniądze przeznaczają seniorzy a także o aktywności zawodowej osób starszych – co ich zachęca, co przeszkadza w dłuższej pracy, czy pracodawcy cenią starszych pracowników. Jak zawsze, ciekawie i merytorycznie.

Link do programu https://regiony.tvp.pl/69549365/30042023

Spotkanie Rady Programowej ,,Świadomy Senior-Bezpieczny Senior,,

W dniu 9 marca 2O23r. w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWIA odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej ,,Świadomy Senior-Bezpieczny Senior”, organizowane pod patronatem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Spotkanie miało na w celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz wypracowanie nowych propozycji, związanych z uświadamianiem seniorom istniejących zagrożeń i wskazywaniem sposobów ich unikania.

– Galopujący rozwój technologii i coraz powszechniejszy dostęp do lnternetu stwarza nowe zagrożenia dla starszego pokolenia, dlatego każda akcja edukacyjna pozwala bardziej świadomie i bezpiecznie zachowywać się w różnych sytuacjach życiowych – powiedziała podczas spotkania Pani Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i lnwalidów. Z tym stwierdzeniem zgodzili się pozostali uczestnicy spotkania i podkreślili jak duże znaczenie ma wspólnie prowadzona akcja informacyjna.

Rada Programowa ,,Świadomy Senior-Bezpieczny Senior” jest zgodna co do słuszności prowadzenia dalszych działań, które mogą pomóc w przypadku wystąpienia zagrożenia. Wsparcie ma mieć charakter informacyjno-edukacyjny, w zakresie szeroko rozumianych oszustw i stosowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa, np. w przypadku wystąpienia pożaru. Podczas spotkań będzie poruszana także problematyka psychologiczna dotycząca radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych..

– Pozytywna odpowiedź ze strony seniorów zdecydowanie przyczynia się do tego, aby kontynuować spotkania, prowadzone przez emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych. Przyjęta formuła ma korzystny wpływ dla każdej ze stron, bowiem zwiększa aktywizację zarówno mundurowych, jak i cywilnych emerytów i rencistów – podkreśliła Pani Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Jednocześnie podziękowała całej Radzie Programowej za zaangażowanie, wzajemną życzliwość oraz umiejętność dostrzegania istotnych obszarów z punktu widzenia emerytów i rencistów.

– Prowadzona przez Radę Programową inicjatywa ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dzięki wiedzy przekazywanej seniorom cywilnym przez doświadczonych zawodowo emerytów służb mundurowych. Zatem róbmy to, do czego została powołana Rada – dodał gen. insp. w st. spocz. Pan Leszek Szreder, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, który jednogłośnie został wybrany na nowego Przewodniczącego Rady Programowej. Bogate i wieloletnie doświadczenie zawodowe gen. insp. w st. spocz. Pana Leszka Szredera, który pełnił m.in. funkcję komendanta Głównego policji będzie istotnym wsparciem dla podjętej inicjatywy.

Na spotkaniu został wypracowany wstępny harmonogram najbliższych spotkań oraz poruszanych tematów, który ostatecznie zostanie zatwierdzony przez Radę Programową 13 kwietnia br.

W dniu 22.03.2023 otrzymaliśmy pismo zwrotne od Pana Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Pana Mateusza MATYSZKOWICZA. Zakładka NASZ GŁOS 

W zakładce NASZ GŁOS – pismo do Pana Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Pana Mateusza MATYSZKOWICZA.

W sprawie decyzji o zdjęciu z anteny Telewizji publicznej (TVP lnfo) programu pt. Debata Senior, prowadzonego przez
jego pomysłodawczynię i autorkę red. Annę Grabowską.

Od stycznia 2023 elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty.

Więcej w zakładce KOMUNIKATY

KOMUNIKAT

Uwaga!   WAŻNE  i  PILNE !!!    Dotyczy cen prądu w 2023 roku

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jako organizacja pozarządowa jest odbiorcą uprawnionym do  skorzystania z gwarantowanej ceny za zużycie prądu, t.zw. ceny maksymalnej,  jaka przewidziana jest w  ustawie z dnia 27 października 2022 r.

O ośrodkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243).

Cena maksymalna za energię elektryczną wynosi w 2023 r. 785 zł/MWh (netto).

Oddziały okręgowe i rejonowe oraz koła, które mają podpisane umowy na dostawę energii elektrycznej do lokali wykorzystywanych na cele statutowe PZERiI powinny – na podstawie art. 2 ust.2 pkt e) powyższej ustawy –  skontaktować się ze swoim operatorem/dystrybutorem prądu  (t.zw. podmiot uprawniony), którego adres  znajduje się na fakturze i złożyć w jego siedzibie  OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy dokładnie wypełnić i podpisać przez osoby upoważnione zgodnie z posiadanym PEŁNOMOCNICTWEM.

W ustawie przewidziano termin składania oświadczeń przez odbiorców uprawnionych do dnia 30 listopada 2022 r. (art.5 ust.2 ustawy).

Jednakże przepis zawarty w art.5 ust. 6  ustawy daje możliwość późniejszego złożenia oświadczenia: „Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust.1., po upływie terminu, o którym mowa w ust.2, zobowiązuje podmiot uprawniony do stosowania wobec odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie”.

Formularz  „Oświadczenia” – do pobrania

Działania kaliskiego samorządu na rzecz seniorów docenione

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nadał Złotą Odznakę Honorową prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu oraz wiceprezydentowi Mateuszowi Podsadnemu. WIĘCEJ W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI