Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Główny

UL. BRACKA 5 LOK. 10
00-501 WARSZAWA

NIP: 525-15-62-577

TEL: +48 22 827 09 15
FAX: +48 22 827 18 36
MAIL: zarzadglowny@pzerii.org