Życzenia od Przewodniczącej Komisji Senioralnej Małgorzaty Zwiercan z okazji kończącej się VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz Europejskim i Ogólnopolskim Dniem Seniora od Zarządu Województwa Mazowieckiego .
Dzień Seniora Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz partnerami, organizuje ogólnopolską akcję, której celem jest aktywizacja osób starszych i popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Tegoroczna edycja „Dnia Seniora” odbywa się pod hasłem „Zdrowi, bezpieczni, aktywni”. Uroczysta inauguracja wydarzenia odbędzie się 4 października w Warszawie

Seniorzy na wycieczce edukacyjnej w Gdańsku W dniach 2-4 września 2019 r. 45-osobowa grupa seniorów z Mazowsza była na wycieczce w Gdańsku. Przedsięwzięcie było realizowane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jako zadanie dofinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w obszarze działań na rzecz osób starszych zagrożonych marginalizacją społeczną.