Seniorzy na wycieczce edukacyjnej w Gdańsku

     W dniach 2-4 września 2019 r. 45-osobowa grupa seniorów z Mazowsza była
na wycieczce w Gdańsku. Przedsięwzięcie było realizowane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jako zadanie dofinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w obszarze działań na rzecz osób starszych zagrożonych marginalizacją społeczną.

       Wycieczka odbywała się pod hasłem „Edukacja obywatelska osób starszych”. Celem było pogłębienie znajomości najnowszej historii Polski, wzrost świadomości społecznej, aktywizacja i integracja seniorów Program obejmował m.in. zwiedzanie Westerplatte, Europejskiego Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej.

       W wycieczce uczestniczyli członkowie PZERiI z jednostek terenowych województwa mazowieckiego oraz zaproszeni przedstawiciele Warszawskiej Rady Seniorów
i Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów.

       Cel edukacyjny wyjazdu został w pełni zrealizowany. Uczestnicy mieli możliwość odświeżenia i pogłębienia wiedzy o najnowszej historii Polski. Potwierdzają to ankiety, które wszyscy wypełniali przed i po wycieczce. Ale również ważne było to, że byliśmy razem,
że przeżywaliśmy to wspólnie, że nawiązaliśmy nowe i pogłębiliśmy nasze relacje, zintegrowaliśmy się. To jeden z przykładów na to, że senior nie musi samotny, wyobcowany z życia społecznego, zamknięty w czterech ścianach mieszkania. To kapitał, który będzie na pewno procentował w dalszych działaniach na rzecz seniorów

ZOBACZ GALERIĘ

Close Menu