ARCHIWUM

ARCHIWUM – 2016

———————————————————————————————————-

Zarząd Główny PZERiI  informuje, że  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  ASOS  –  edycja 2017

Termin składania ofert w Generatorze mija 28  grudnia 2016 r. o godz. 16.00

Generator ofert  jest dostępny na stronie: http://asos2017.mrpips.gov.pl/

Załączniki do ogłoszenia, w tym przede wszystkim Regulamin konkursu, wzory ofert oraz

Instrukcja dot. ich wypełnienia i skutecznego wysłania, a także wszelkie szczegóły  na

temat konkursu  znajdują się na stronach:

www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-asos/ogloszenie-o-konkursie

www.senior.gov.pl

Pytania można przesyłać na adres e-mail: ASOS@mrpips.gov.pl

Podobnie jak w latach poprzednich oddziały terenowe organizacji, które nie posiadają

osobowości  prawnej mogą złożyć maksymalnie 3 oferty.  Warunkiem jest  pełnomocnictwo

jednostki centralnej, tj. Zarządu Głównego.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie ASOS oraz z pozostałymi

dokumentami  będącymi załącznikami do tego ogłoszenia.

do pobrania …..

Sekretarz Zarządu Głównego PZERiI

Katarzyna Lenkiewicz

———————————————————————————————————-

15 Listopada Wrocław Miedzypokoleniowe spotkanie w Hali 100-lecia

Scan1

Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PZEERiI za wybitne zasługi w dziedzinie współpracy pokoleń Panu Rafałowi Dutkiewiczowi, Prezydentowi Miasta Wrocławia.

Scan2

Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej  PZERiI za zasługi w dziedzinie współpracy z organizacjami senioralnymi Pani Urszuli Wanat, Przewodniczącej Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej

Odznaczenia dokonuje Przewodnicząca ZG PZERiI, Elżbieta Ostrowska

———————————————————————————————————-

Elżbieta Ostrowska  Przewodnicząca PZERiI

Rola Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w kształtowaniu polityki wobec osób starszych, współpraca z radami seniorów

Wystąpienie na konferencji

„Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”

1 października 2016

Szanowni Państwo

Reprezentuję Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  i dlatego moje wystąpienie  na konferencji poświęconej radom seniorów wymaga pewnego uzasadnienia.  Pozwolę sobie wskazać trzy powody.

Po pierwsze, Związek od początku istnienia rad seniorów aktywnie włączył się w proces ich tworzenia. Wielu członków naszej organizacji wchodzi obecnie w skład gminnych i miejskich rad seniorów w miejscowościach będących siedzibami jednostek związkowych,
lub współpracuje z radami w innej formie.

Po drugie, naturalnym i bardzo cenionym partnerem Związku są samorządy,  które wspierają nasze działania, co również zbliża nas do rad seniorów.

I wreszcie po trzecie i najważniejsze: wspólnota celów. Chociaż nasze działania przybierają zróżnicowane formy – Związek realizuje swoje zadania  statutowe, rady seniorów swoje kompetencje określone ustawą – to nadrzędnym celem jest troska o los ludzi starszych,
o zaspokajanie ich potrzeb, o zapewnienie im godnego miejsca w społeczeństwie.

czytaj dalej …..

———————————————————————————————————-

Artykuł w SE „Nie będzie dodatku dla emerytów”

Jeszcze kilka tygodni temu rząd zapowiadał, że w marcu zostanie wypłacony jednorazowy dodatek dla najbiedniejszych emerytów. Mieli oni dostać do 400 zł. Ale PiS zdecydował o zmianie systemu waloryzacji. I podobno pieniędzy już nie ma. – Obiecali dodatek. I powinni go dać. Dotrzymajcie słowa – mówi dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów. I wylicza, że przyznana podwyżka jest zdecydowanie za mała.

link do artykułu ……..

———————————————————————————————————-

„Darmowe leki dla wszystkich emerytów!”

elzbieta-ostrowska

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę 1129 darmowych leków dostępnych dla osób, które ukończyły 75. rok życia. Okazuje się jednak, że część seniorów może nie zdążyć skorzystać z ulgi! Według danych GUS, w 2015 r. w Polsce mężczyźni żyli przeciętnie 73,6 roku! Dlatego Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, apeluje: darmowe leki powinny być dostępne dla wszystkich osób, które przekroczyły wiek emerytalny.

Od września seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, mają możliwość otrzymania bezpłatnych leków.

To realizacja obietnicy, którą złożyła Beata Szydło (53 l.).

I chociaż eksperci przyznają, że reforma to krok w dobrą stronę, nie są zadowoleni ze wszystkich jej założeń.

– Wszyscy seniorzy, a nie tylko ci, którzy ukończyli 75. rok życia, oczekiwali darmowych leków. Ulga powinna być dostępna dla wszystkich tych, którzy przekroczyli wiek emerytalny, bo potrzeby osób starszych w tym zakresie są duże. Traktujemy te 75+ jako pierwszy krok – mówi Ostrowska.

Z danych GUS wynika, że w Polsce mężczyźni żyją przeciętnie 73,6 roku, a kobiety 81,6 roku.

Jest szansa, by wszyscy emeryci mieli darmowe leki?

– Przede wszystkim musimy sprawdzić, jak program będzie działał. Poczekałbym przynajmniej rok. Po tym czasie można myśleć o obniżeniu pułapu wiekowego. W najbliższej przyszłości powiększyłbym pulę osób uprawnionych o te z najniższymi dochodami i będące w trudnej sytuacji materialnej – mówi nam Bolesław Piecha (62 l.), europoseł Prawa i Sprawiedliwości i były wiceminister zdrowia.

link do strony …………..

———————————————————————————————————-

Przykłady Dobrych Praktyk w działalności statutowej PZERiI

0000001 0000002 0000003 0000004 0000005

———————————————————————————————————-

Wywiad Pani E.Ostrowskiej dla Super Expresu 28.06.2016

0000001

———————————————————————————————————-

Pismo do Pani E. Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

0000002

                                       0000001———————————————————————————————————-

Podziękowania dla Pani Prezes ZGPZERiIz NBP

———————————————————————————————————-

WYSTĄPIENIE

PRZEWODNICZĄCEJ Z/G PZERiI ELŻBIETY OSTROWSKIEJ

NA POSIEDZENIU SEJMOWEJ KOMISJI POLITYKI SENIORALNEJ

w dniu 12 maja 2016

czytaj dalej …..

———————————————————————————————————-

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zachęcamy do udziału w kampanii społecznej:

„Seniorzy tworzą listę darmowych leków 75+”

czytaj dalej …

———————————————————————————————————-

Rozmowa z dr Elżbietą Ostrowską, obecną Przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Wywiad dla biuletynu – Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

———————————————————————————————————-

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 2016 Frontier Theme