ZARZĄD PZERiI

Skład Prezydium Zarządu Głównego PZERiI

Kierownictwo :
Ostrowska Elżbieta – Przewodnicząca

Janusz Czyż -Wiceprzewodniczący

Gucma Alina – Wiceprzewodnicząca

Głowacka Alicja – Skarbnik
Lenkiewicz Katarzyna – Sekretarz

Członkowie:
Białkowski Marian – Gdańsk
Tylicki Zdzisław – Bydgoszcz
Firfas Stefania – Poznań
Kalinowski Jan – Białystok
Korneszczuk Jadwiga – Płock
Lemańska Teresa – Piła
Madetko Tadeusz – Legnica
Mazurek Kazimierz – Chełm
Pianka Irena – Częstochowa
Zywert Henryk – Poznań

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 2016 Frontier Theme