POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW-ZARZĄD GŁÓWNY
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Główny
BRACKA 5 LOK. 10
00-501 WARSZAWA
TEL: +48 22 827 09 15
FAX: +48 22 827 18 36
————————————————–

W zakładce NASZ GŁOS – Pismo do Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, dotyczący opinii projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach 

Debata Senior 13.11.2022

Mieszkanie starszej osoby to często cenny "spadek", przekazywany najbliższym. Taka jest tradycja, mocno zakorzeniona w naszej kulturze. Ale bywają różne sytuacje życiowe i czasem seniorzy zastanawiają się nad innym rozwiązaniem. Czy renta dożywotnia, oferowana przez fundusze hipoteczne w zamian za mieszkanie, to dobre i bezpieczne rozwiązanie ? Jakie zagrożenia mogą się z tym wiązać ? A może umowa dożywocia za opiekę ? O tym m. in. rozmawialiśmy w Debacie Senior, prowadzonej przez Panią Redaktor Anne Grabowską..

W zakładce Z ŻYCIA ZWIĄZKU – relacja z posiedzenia plenarnego Zarządu Głównego PZERII

W zakładce NASZ GŁOS – odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury dot. uprawnień do ulgi dla emerytów uchodźców z ukrainy.

W zakładce Z ŻYCIA ZWIĄZKU – relacja ze spotkania „Świadomy Senior – bezpieczny Senior” 

Rusza konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”!

Czym są „Cyfrowe Kluby Seniora”?

Cyfrowe Kluby Seniora mają na celu doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów oraz ich upowszechnienie. Celem projektu jest także wzrost świadomości oraz pokazanie możliwości jakie daje cyfryzacja wśród Seniorów.

Na realizację zadania w 2022 roku planujemy przekazać środki w wysokości 12 mln zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć 20 000 zł.

Więcej na stronie ministerstwa Cyfrowe Kluby Seniora

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy Państwa Gości do udziału w debacie, która odbędzie się on-line 31 maja 2022 r. o godzinie 10:00

Temat: Nawigacja po świecie Seniora  

Podczas debaty odbędzie się premiera nieodpłatnego Paszportu OK SENIOR, Edycja 2022. Wydarzenie jest również bezpłatne. Aby się zapisać, należy kliknąć tu:

Wyślemy do Państwa wiadomość na podany adres e-mail oraz przypomnienie i link do wydarzenia. Paszport OK SENIOR to papierowa książeczka, która jest jak nawigacja po świecie Seniora. Książeczka zawiera miejsca do wpisania kontaktu do bliskich oraz  informacji o lekach i chorobach. Znajduje się tam również wykaz wszelkich publicznych ulg i uprawnień przysługujących z racji wieku oraz lista pomocnych danych kontaktowych. Paszport Seniora należy zabierać na wizyty do lekarza, aby każdy wpisywał przyjmowane leki i wskazania dla innych lekarzy.

UWAGA: Podczas debaty, uczestnicy otrzymają link do formularza rejestracyjnego za pomocą, którego będą mogli bezpłatnie zamówić Paszporty dla swojej organizacji.  Zamówienia mogą składać jedynie kluby seniora, organizacje senioralne oraz sanatoria.

Informacje dodatkowe:

  • To zaproszenie można przesłać dalej e-mailem, aby zaprosić znajomych.
  • Debatę można oglądać w grupach, podczas zajęć na UTW lub w klubach i innych miejscach wspólnych spotkań.
  • Podczas całego spotkania będzie można na żywo na czacie zadawać pytania prelegentom oraz dzielić się opiniami oraz zgłaszać pomysły i potrzeby.
  • W międzyczasie przypominamy o możliwości korzystania z naszej nieodpłatnej Akademii online na www.ABCsenior.com

link do rejestracji:

https://abcsenior.com/webinars/nawigacja-po-%c5%9bwiecie-seniora/

ZAPROSZENIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszam do udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu

Świadomy Senior to Bezpieczny Senior

organizowanym  we współpracy z Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach planowanego cyklu spotkań seniorzy „mundurowi” będą dzielić się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z seniorami „cywilnymi”.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja (piątek) w siedzibie ZER MSWiA, przy ul. Pruszkowskiej 17, sala 3.2,  w godzinach 10-12.

Tematyka spotkania obejmuje:

-zagrożenia ze strony cyberprzestrzeni  (m.in. jak być bezpiecznym w internecie)

-ochrona danych osobowych (m.in. jak i dlaczego powinniśmy chronić nasze dane).

Wykładowcami będą doświadczeni, emerytowani funkcjonariusze służb mundurowych.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa, bo Świadomy Senior to Bezpieczny Senior!

UWAGA ! Proszę zgłaszać chęć uczestnictwa tel. 22-827-09-15 lub 22-827-12-04 (na spotkaniu obowiązuje imienna lista uczestników)

Przewodnicząca ZG

/Elżbieta Ostrowska/

„ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”

Wspólne przedsięwzięcie emerytów i rencistów mundurowych oraz cywilnych pod patronatem ZER MSWiA

Wspólne przedsięwzięcie emerytów i rencistów mundurowych oraz cywilnych „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR” pod patronatem ZER MSWiA

W dniu 7 kwietnia 2022 r. w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i związków, reprezentujących emerytów i rencistów służb mundurowych, jak i cywilnych. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

W związku z zaobserwowanym wzrostem i rozwojem przestępczości, której ofiarami są coraz częściej starsi ludzie uruchomiony został projekt pod hasłem „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”. Wspólnie ustalono, że najlepszymi prelegentami, w tym przypadku, będą emeryci i renciści służb mundurowych. Rozmowy dotyczyły podjęcia działań, które przyczynią się do efektywnego wykorzystania potencjału oraz doświadczenia emerytów i rencistów służb mundurowych.

Tematami otwierającymi cykl spotkań będą: wyłudzenia, m.in. metodą na „wnuczka, policjanta”,
a także różnego rodzaju oszustwa prowadzone w Internecie. Koordynatorem przedsięwzięcia
ze strony związków i rad seniorów, reprezentujących emerytów i rencistów cywilnych, będzie Pani Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związków Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, w porozumieniu z Panią Małgorzatą Żuber-Zielicz – Przewodniczącą Warszawskiej Rady Seniorów oraz Panem Tadeuszem Lempkowskim – Przewodniczącym Mazowieckiej Rady Seniorów.

Współpracę z emerytami i rencistami mundurowymi koordynował będzie insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w porozumieniu
z prezesami i przewodniczącymi stowarzyszeń i związków emerytów oraz rencistów mundurowych: nadinsp. w st. spocz. Adamem Rapackim – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, insp. w st. spocz. Jerzym Skryckim – I Wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych, nadbryg. w st. spocz. Zygmuntem Politowskim – Prezesem Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz st. chor. sztab. Sławomirem Matusewiczem – Prezesem Związków Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Projekt prowadzony jest pod patronatem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na czele którego stoi Pani Dyrektor Małgorzata Zdrodowska.

Inaugurujące cykl spotkanie zaplanowane jest na 13 maja 2022 r.  w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Szanowni Państwo,

Przekazuję ważny komunikat – do wiadomości i ewen. wykorzystania

W zeszłym tygodniu Sejm, w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, przyjął ustawę zapewniającą ochronę taryfową  odbiorców paliw gazowych (ustawa o szczególnych rozwiązaniach…z dnia 26 stycznia 2022, DZ. U. z 2022 roku, poz. 202). Zgodnie z ustawą, w/w ochroną objęte zostały również organizacje pozarządowe w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Aby skorzystać z działań osłonowych, organizacja musi złożyć swojemu sprzedawcy paliw gazowych oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. 2022 poz. 212) w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczenie paliwa gazowego…. Oświadczenie należy złożyć w terminie 45 dni od wejścia w życie przedmiotowej ustawy tj. do 14 marca br. aby zostać objętym ochroną taryfową od dni 1 stycznia 2022.

 

Przewodnicząca ZG

/Elżbieta Ostrowska/

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy  Państwa do udziału w debacie on-line z cyklu Srebrne Debaty KIGS-u, 

która odbędzie się 26 stycznia 2022 r. o godzinie 14:00

 Temat: Potrzeby i zdrowie Seniorów

 Podczas debaty odbędzie się premiera Raportu Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19

Wydarzenie jest bezpłatne dla każdego uczestnika, wystarczy się na nie zapisać pod poniższym linkiem:

 https://srebrnerozmowy.pl

Po zapisaniu się, każdy otrzyma pisemne potwierdzenie na podany adres e-mail oraz przed wydarzeniem przypomnienie i link do wydarzenia.

Informacje dodatkowe:

  • To zaproszenie można przesłać dalej e-mailem, aby zaprosić znajomych.
  • Debatę można oglądać w grupach, podczas zajęć na UTW lub w klubach i innych miejscach wspólnych spotkań.
  • Podczas całego będzie można na żywo na czacie zadawać pytania prelegentom oraz dzielić się opiniami oraz zgłaszać pomysły i potrzeby.
  • W międzyczasie przypominamy o możliwości korzystania z naszej nieodpłatnej Akademii online na www.ABCsenior.com

link do rejestracji:

https://srebrnerozmowy.pl/

 

Działania kaliskiego samorządu na rzecz seniorów docenione

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nadał Złotą Odznakę Honorową prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu oraz wiceprezydentowi Mateuszowi Podsadnemu. WIĘCEJ W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI

https://www.iwermektyna-apteka.com

Z satysfakcją informujemy, że w ramach obchodów tegorocznego Dnia Seniora , organizowanych wspólnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ukazał się nowy numer czasopisma ZUS dla Seniora. Można w nim znaleźć wiele ciekawych informacji, m. in. o profilaktyce zdrowotnej osób w wieku 60+, rehabilitacji leczniczej, zasadach przeliczenia emerytury, ochronie przed oszustami i inne. Zachęcamy do lektury, również w wersji elektronicznej na stronie Do pobrania

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Konferencja Zdemaskować #przemoc – ważna nie tylko dla tych dotkniętych skutkami przemocy, ale dla wszystkich ludzi.
Całość rozpoczęła zastępca dyrektora MCPS – Elżbieta Bogucka Elzbieta Bogucka , odwołując się do znanego apelu T.Love “Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi, tylko nie mów tego, że nienawidzisz…”.
Prof. Adam Bodnar Adam Bodnar przedstawił raport z czasów, gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, w którym jednoznacznie pokazał, że zarówno w czasie pandemii, jak i poza nią, temat przemocy systemowo jest przemilczany. Mieliśmy również okazję poznać tło powstania filmu „Od facetów, dla facetów. Poradnik” Matyldy Damięckiej Matylda Damięcka, która mówiła też o swoich sposobach reagowania na hejt w sieci.
Wśród panelistów nie zabrakło głosu osób zajmujących się tematem przeciwdziałania przemocy na co dzień: Mirki Kątnej Mirka Katna – działaczki społecznej, Komitet Ochrony Praw Dziecka , na temat sytuacji dzieci, Elżbiety Ostrowskiej Elżbieta Ostrowska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, o niezauważalnej przemocy wobec osób starszych, Iwony Hartwich Iwona Hartwich – polskiej działaczki społecznej i polityczki, o przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, prof. Pawła Bronowskiego Akademia Pedagogiki Specjalnej. Wykład “Przemoc oczami dziecka” poprowadziła Ewa Odachowska Ewa Odachowska – psycholożka z Uniwersytet-SWPS, a kolejnym mówcą była Kamila Gasiuk-Pihowicz Kamila Gasiuk-Pihowicz przedstawiająca kierunek prac sejmowych nad dokumentami dotyczącymi przemocy. O ochronie osób pokrzywdzonych przemocą mówiła Renata Durda Renata Durda Niebieska Linia IPZ, a o przemocy w okresie pandemii Maria Kuźmicz.
Były z nami również Edyta Belder z Era Nowych Kobiet oraz reżyserka Joanna Kos-Krauze – współtwórczyni mocnego filmu “Plac Zbawiciela”. Nie zabrakło również głosu osób związanych z profilaktyką uzależnień – Krzysztofa Brzózki oraz Katarzyny Michalskiej PARPA, bo często przemoc karmi się nadużywaniem alkoholu lub innych używek
Dziękujemy wszystkim udzielającym się na scenie i wszystkim, którzy przybyli, a także oglądającym konferencję w sieci. Czas, by każdy w obrębie swoich działań, zrobił coś, by przemoc najpierw zauważyć, zdemaskować, nazwać po imieniu – wtedy będziemy mogli jej przeciwdziałać.

W Debacie Senior o sytuacji finansowej seniorow. Nadal 46.6 proc. ocenia ja niestety negatywnie.

Debata poświęcona najważniejszym sprawom seniorów. Uczestniczą w niej seniorzy, przedstawiciele związków emerytów i rencistów oraz strona rządowa. Cykl będzie poruszał problemy seniorów, z którymi borykają się na co dzień. 19.09.2021 LINK do programu

Debata senior TVP Info 22.08.2021

Dzis w Debacie Senior rozmawialismy o pracy seniorow, o tym czy pracodawcy sa przychylni starszym pracownikom i jakie rozwiazania w tym zakresie zapisano w KPO.
 
 


Spotkanie z Zarządem Oddziału Rejonowego PZERII w Legionowie. Więcej w zakładce AKTUALNOŚCI

       Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

realizuje projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

w ramach programu  wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI +”  na lata 2021- 2025  (edycja 2021).

     Zadanie publiczne  pod hasłem  Samotność  największym wrogiem  seniora

     adresowane do osób samotnych w wieku 60+, członków PZERiI jest kontynuacją projektu realizowanego od 2016 roku.

     W bieżącym roku wsparciem objętych będzie 39 seniorów, którzy na trzech 14- dniowych turnusach wezmą udział w warsztatach psychologicznych, wykładach i  konsultacjach z zakresu poradnictwa społecznego prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów.

     Celem projektu  jest zwiększenie aktywności osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego oraz pogłębienie ich wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych zachodzących  wraz  z  wiekiem      oraz sposobów radzenia sobie z tymi problemami przez osoby samotne poprzez zaangażowanie w różne formy samopomocy i rozwoju osobistego.

     Zadanie realizowane jest w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Inowrocławiu we wrześniu i październiku 2021 r.

 
 
Uroczystość 65-lecia powstania i poświęcenia sztandaru Koła PZERII w Gniewkowie (pomorsko-kujawskie).
Więcej w zakładce AKTUALNOŚCI
 

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 409)

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk senacki 394)

Debata senior TVP Info 20.05.2021​

Debata poświęcona najważniejszym sprawom seniorów. Uczestniczą w niej seniorzy, przedstawiciele związków emerytów i rencistów oraz strona rządowa.

Pismo do Pana Posła Tomasza Latos Przewodniczącego Komisji Zdrowia SEJM RP

Debata senior TVP Info 25.04.2021

Dzis w Debacie Senior zajelismy sie 13- ymi emeryturami. Emocji i zaangazowania gosci nie brakowalo. Kolejna Debata Senior w kolejna niedziele.

Koleżanki i Koledzy

Weszliśmy w drugi rok pandemii i niestety mamy trzecią falę  zachorowań spowodowanych wirusem COVID-19. Wobec wprowadzenia przez władze w całym kraju nowych obostrzeń, zwracam się do Państwa o przestrzeganie wszystkich rygorów sanitarnych, a zwłaszcza ograniczenie bezpośrednich kontaktów twarzą w twarz i utrzymywanie dystansu społecznego. Jest to trudne, ale niezbędne aby zmniejszyć transmisję  wirusa. Dlatego proszę  przede wszystkim o:

wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu  biur i lokali związkowych. Co do zasady,  należy wprowadzić dyżury telefoniczne, oczywiście z zapewnieniem informacji, pod jakim numerem, w jakich godzinach, z kim można się kontaktować. Jeśli sytuacja wymaga  pracy stacjonarnej, należy ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu;

-odwołanie wszystkich imprez, jeśli były planowane w najbliższym czasie, w tym niestety spotkań świątecznych;

-w przypadku kontaktów z interesantami bezwzględnie używać maseczek
i innych środków ochrony osobistej.

Powyższy reżim obowiązuje, zgodnie z decyzją władz, do  9 kwietnia. Co będzie dalej, zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i sytuacji w poszczególnych województwach. Pozostaje mieć nadzieję, że duża część seniorów zdążyła się już zaszczepić lub jest w trakcie szczepień, co powinno zwiększyć nasze wspólne bezpieczeństwo. Jednocześnie informuję, że Biuro Zarządu Głównego będzie pracować  w trybie rotacyjnym, w pełnym wymiarze czasu (poniedziałek – czwartek). Kontakt  telefoniczny.

Drodzy Państwo

Wszyscy wyglądamy z utęsknieniem końca tej zarazy, szczególnie niebezpiecznej i uciążliwej dla nas, osób starszych. Tęsknimy za spotkaniami, za kontaktami z bliskimi, za wycieczkami. Mamy jednak nadzieję, że latem będzie można przynajmniej częściowo wrócić do różnych form naszej związkowej aktywności.

Wytrzymajmy jeszcze trochę, szczepmy się, utrzymujmy dystans i nośmy maseczki, a lato będzie nasze! Pozdrawiam serdecznie.

 

                                                                                                                                                Przewodnicząca ZG

 /Elżbieta Ostrowska/

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje

Od 15 stycznia 2021 r. w etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.